Archív oznamov 2017 - 1. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2017 - 1. časť

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove odvoláva od 1.9.2017 od 18:00 v územnom obvode okresu Prešov a Sabinov čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí odvolanie.
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2017, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti

Vyhlásenie ochranného pásma nákazy moru včelieho plodu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vymedzuje dňom 14.8.2017 medzi inými aj katastrálne územie obce Červenica pri Sabinove za ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu, ktorý sa vyskytol v obci Milpoš.

Pre zobrazenie úplného nariadenia kliknite na logo RVPS.

Otvorenie školského roku 2017/2018

Základná škola v Červenici pri Sabinove oznamuje všetkým školákom a ich rodičom, že v školskom roku 2017/2018 sa školská brána otvorí dňa 4. septembra (pondelok) o 8:30.

Viac informácií získate kliknutím na školákov.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlasuje od 11.8.2017 od 8:00 do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí vyhlásenie.

Červenický stanový tábor - 26. - 27. augusta 2017

26. a 27. augusta 2017 budete mať možnosť zúčastniť sa špeciálneho ročníka Červenického stanového tábora tentokrát vo Vysokých Tatrách. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať do 22. augusta. Pre podrobnejšie informácie kliknite na stan.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov. Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí usmernenie pre obce v novom okne.

                                Leták o protipožiarnej ochrane lesov

Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu stavby: Materská škola - Červenica pri Sabinove

Obec Červenica pri Sabinove, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Zúz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva uchádzačov o realizáciu zákazky: "Materská škola - Červenica pri Sabinove" o predkladanie ponúk podľa výzvy a dokumentácie v prílohách.

Kliknutím na nasledujúci odkaz stiahnete projektovú dokumentáciu a rozpočet stavby do vášho počítača. Na rozbalenie je potrebný komprimačný program pracujúci s formátom .zip.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálna výzva.

Skupinové cvičenie - kalanetika

Ak patríte medzi tých, ktorí chcú spojiť príjemné s užitočným, pozývame Vás každý utorok a štvrtok o 18:30 do miestneho kultúrneho domu, kde môžete sústredeným cvičením investovať do svojho zdravia. Viac informácií získate kliknutím na obrázok.

Športový deň v obci - 8. júl 2017

Dobrovoľný hasičský zbor a športová komisia pri OcÚ v Červenici pri Sabinove Vás srdečne pozývajú na Športový deň v obci, ktorý sa uskutoční v sobotu 8. júla 2017 na ihrisku pri požiarnej zbrojnici so začiatkom o 10:00. Po ukončení futbalových turnajov čakajú na deti súťaže a vyvrcholením dňa bude disko-zábava so začiatkom o 20:00.
Pre viac informácií kliknite na futbalovú loptu.

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov - 29. jún 2017

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. oznamuje, že vo štvrtok 29. júna 2017 o 9:30 uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.
Pre podrobné informácie kliknite na logo spoločnosti.

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka MŠ v Červenici pri Sabinove 122 oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 30. 4. do 31. 5. 2017.

Viac informácií získate kliknutím na škôlkárov.

berové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy

Obec Červenica pri Sabinove, v zastúpeni starostom obce Ing. Pavlom Spodníkom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Červenici pri Sabinove s predpokladaným nástupom 1. septembra 2017.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálny oznam o vyhlásení výberového konania.

Kvapka krvi - 3. júna 2017

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci Národnou transfúznou službou Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. júna 2017 od 8:00 do 11:00 v miestnej základnej škole.

Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

berové konanie - samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy

Združenie obcí hornej Torysy vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy s predpokladaným dátumom nástupu do pracovného pomeru 15. júna 2017. Žiadosť so životopisom je potrebné podať do 31. mája 2017.

Viac informácií získate kliknutím na logo ZOHT.

Deň matiek - 14. mája 2017

Obec Červenica pri Sabinove pozýva všetky mamičky na oslavu ich dňa v miestnom kultúrnom dome.

Viac informácií získate kliknutím na kvet.

Deň Zeme - podujatie je kvôli nepriaznivému počasiu preložené na 6. mája 2017

„Nededíme Zem po našich predkoch, ale si ju požičiavame od našich detí.“

DHZ Červenica pri Sabinove v spolupráci s Komisiou životného prostredia pri OcÚ Červenica pri Sabinove pozýva všetkých, ktorým záleží na čistote našej obce, na Obecný deň Zeme.

Viac informácií získate kliknutím na obrázok.

Zmena cestovného poriadku od 1. mája 2017

SAD Prešov, a.s. upozorňuje na časovú úpravu spojov číslo 20, 42, 13, 37, 41, 19 a 33. Spoj č. 16 má zrušenú zastávku Sabinov, Komenského Zdroj.

Kliknutím na logo SAD sa zobrazí cestovný poriadok.

Informácia k výskytu vtáčej chrípky v SR

V decembri 2016 a v januári 2017 sa vírus vtáčej chrípky A(H5N8) na Slovensku potvrdil vo viacerých oblastiach u zvierat - voľne žijúcich vtákov, vtákov v zajatí (v ZOO) a v chovoch hydiny. Ide o subtyp vírusu, ktorý sa šíri rýchlo chovom hydiny, spôsobuje u nej ochorenie viacerých vnútorných orgánov a má takmer 100 % úmrtnosť, často do 48 hodín. U tohto subtypu  prenos zo zvierat na ľudí nebol zaznamenaný, to však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je potrebné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizovanie rizika.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto upozorňuje na informačný leták pripravený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, ktorý si môžete prečítať kliknutím na logo ŠVPS.

Zápis do 1. ročníka ZŠ - 26. apríla 2017 o 14:00

Základná škola, Červenica pri Sabinove č. 130 oznamuje, že zápis do 1. ročníka  v ZŠ Červenica pri Sabinove sa uskutoční 26. 4. 2017. Viac informácií získate kliknutím na kresbu.
Riaditeľka ZŠ,  Mgr. I. Kakaščíková

Výberové konanie

Okresný úrad Sabinov, v zastúpení prednostom Ing. Jánom Baňasom vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: riaditeľ/riaditeľka Centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, n. o.

Kliknutím na erb Sabinova sa zobrazí originálna výzva.

Veľkopiatková krížová cesta

Ružencový spolok v spolupráci s FS Dubina a kultúrno-športovou komisiou pri OcÚ Červenica pri Sabinove Vás pozýva na Veľkopiatkovú krížovú cestu ku krížu nad obcou.

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Deň v škole - 31. marca 2017

Základná škola v Červenici pri Sabinove Vás pozýva v piatok 31. marca 2017 na návštevu školy.
Kliknutím na školákov sa zobrazí originálny oznam.

Preventívne protipožiarne kontroly - 18. - 26. marca 2017

Obecný úrad v Červenici pri Sabinove oznamuje občanom, že v dňoch od 18. marca do 26. marca 2017 budú v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vykonávané v obci Červenica pri Sabinove preventívne protipožiarne kontroly, a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb a zároveň v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov. Pre viac informácií kliknite na logo HaZZ.

Výkup papiera - 10. marca 2017

Spoločnosť Marius Pedersen a.s. oznamuje, že v piatok 10. marca 2017 v čase od 13:00 do 13:30 bude vykupovať papier formou výmeny za hygienické potreby. Podrobnejšiu informáciu získate kliknutím na logo spoločnosti.

Zmena cestovného poriadku od 9. januára 2017

SAD Prešov, a.s. upozorňuje na časovú úpravu spojov 12 a 17 autobusovej linky č. 708452 na trase Hanigovce - Jakubova Voľa - Sabinov - Jakubovany. Dôležitá zmena sa týka odchodu ranného spoja č. 17 o 7:28 v smere Jakubova Voľa - Pečovská Nová Ves, ktorý je o 5 minút skôr ako doteraz. Podobne spoj č. 12 zo Sabinova odchádza namiesto 7:00 o 6:55.
Cestovný poriadok - 708452 Hanigovce - Jakubova Voľa -Sabinov - Jakubovany
Odchody autobusov zo zastávky Červenica pri Sabinove, č. d. 143
Odchody autobusov zo zastávky Červenica pri Sabinove, kostol

Kvapka krvi - 4. februára 2017

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci Národnou transfúznou službou Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 4.2.2017 od 8:00 do 11:00 v kultúrnom dome. Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

Pozvánka na fašiangový ples - 28. januára 2017

Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove pozýva všetkých občanov na fašiangový ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. januára 2017 v priestoroch kultúrneho domu so začiatkom o 18:00. Podrobnejšie informácie získate kliknutím na tanečníkov.

Karneval - 22. januára 2017

Kultúrno-športová komisia Vás pozýva na karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. januára 2017 o 15:00 v kultúrnom dome v Červenici pri Sabinove. Originálny plagát si môžete pozrieť kliknutím na šaša.

Zvoz elektroodpadu - štvrtok 19. januára 2017

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci vo štvrtok 19. januára 2017 o 9:30 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Pre podrobnejšiu informáciu kliknite na logo.

Divadelné predstavenie - 15. januára 2017

Kultúrno-športová komisia pri obecnom úrade v Červenici pri Sabinove Vás pozýva na Divadelné predstavenie Záletník v podaní ochotníckeho súboru Volančan, ktoré sa uskutoční 15. januára 2017 v kultúrnom dome v Červenici pri Sabinove. Podrobnejšie informácie získate kliknutím na logo súboru.

Pozvánka na novoročné stretnutie - 1. januára 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove pozýva všetkých občanov obce na novoročné stretnutie a spoločné privítanie nového roku v areáli základnej školy. Po kliknutí na obrázok sa zobrazí originálny plagát.
9. 7. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah