Aktivity 2019/2020 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Aktivity 2019/2020

Školstvo > Materská škola
Deň materských škôl
Tento deň, významný nielen pre materské školy, ale aj pre našu krajinu, sa bude organizovať každoročne 4. novembra na základe iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).
Práve 4. novembra 1829 grófka Mária Terézia Brunswicková otvorila na území dnešného Slovenska prvú detskú opatrovňu.
Odkaz grófky Brunswickovej:
„Tieto malé deti sa tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“
My sme pri tejto príležitosti otvorili dňa 4.11.2019 dvere našej materskej školy rodičom, aby sa lepšie oboznámili s prostredím a s využitím didaktických pomôcok, pri ktorých deti získavajú hravou formou nové vedomosti a zručnosti.
Naši škôlkári sa mamičkám aj oteckom predstavili pásmom básničiek, pesničiek a dramatizácií a ukázali im, čo sa sa doteraz naučili. Rodičia sa oboznámili aj s pracovnými zošitmi, kde si deti svoje vedomosti upevňujú fixáciou a odkontrolujú prácou na interaktívnej tabuli. Aj takouto akciou chceme ukázať, že materská škola nie je len hranie sa, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelávanie, na ktoré bude nadväzovať ďalší stupeň vzdelávania detí – základná škola.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka
Adresa

Materská škola v Červenici pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
082 56 p. Pečovská Nová Ves

Riaditeľ

Pekárová Eva

Kontakty
Telefón: 0950 487 491
E-mail: cervenica.ms@centrum.sk
Halloween
Začiatok novembra si už tradične spájame s dušičkami a jesennými školskými prázdninami. Ľudia chodia na cintorín, kde čistia hroby svojich blízkych zosnulých a zdobia ich kvetinami. Halloween je už v Európe pomerne zaužívaný a vďaka globalizácií ho poznajú na celom svete.
V roku 837 pápež Gregor IV. vyhlásil, že tento pohanský sviatok bude patriť aj v kresťanskej cirkvi mŕtvym. Tak sa z 1. novembra stal Sviatok všetkých svätých a nasledujúci deň bol vyhlásený za deň Pamiatky zosnulým. Asi najznámejším poznávacím znakom tohto sviatku je tekvica. Vydlabanú strašidelnú tvár s blikajúcou sviečkou pozná celý svet. Pôvodné obyvateľstvo Írska vydlabávalo tváre do repy a až neskôr sa začala používať práve tekvica.
Dňa 29.10.2019 sme sa spolu s rodičmi našich detí stali tvorcami takýchto Halloweenov z tekvíc, ktoré si samí doniesli do materskej školy. Čím väčšia tekvica, tým väčšia radosť detí, ale viac práce pre rodičov, ktorí zapojili deti do vyberania semien a maľovania tekvíc. Nevytvárali sme len hrôzostrašné výtvory, hoci boli aj také, ale najmä veselé tekvicové hlavy, ktoré vyvolali úsmev na našich tvárach. Bolo to veľmi príjemné tvorivé dopoludnie s veľkou účasťou našich rodičov, ktorí nás podporili a tým aj vyjadrili svoj záujem o spoluprácu školy a rodiny aj takouto tvorivou formou.
Tieto spoločné výtvory zdobili náš trávnik pri vstupe do budovy materskej školy. Podľa reakcií okoloidúcich ľudí, ktorých pohľad pritiahli, bola odozva veľmi príjemná a pochvalná.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí galéria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka
Kráľovstvo "Dráčik"
Dňa 24.10.2019  sme vyrazili na našu plánovanú akciu už o 9,30 hod. Autobus nás zaviezol do Sabinova, kde sme sa po krátkej prechádzke mestom ocitli pred budovou s vyobrazením „dráčika“. Boli sme na mieste. Zdolali  sme schody na prvé poschodie a pred nami sa objavilo kráľovstvo mnohých pohybových možností. Boli sme takí nadšení, že náš hlasitý krik určite počuli ľudia až na ulicu.
Prežili sme tu hodinu aktívneho pohybu, vypili sme si teplý čaj a naše kroky smerovali na autobusovú stanicu. Boli sme takí unavení, že sme nevládali ani vysedieť pri obede, zatvárali sa nám oči. Bolo to krásne prežité dopoludnie, určite sa tam ešte niekedy vrátime.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí galéria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka
Mesiac úcty k starším
Dňa 23.10.2019 o 15,30 hod. sme privítali v interiéri materskej školy starých rodičov, aby sme prežili pri príležitosti ich sviatku spoločné popoludnie s kultúrnym programom pri koláči a čaji.
Práve starí rodičia sú tí, z ktorých sa mnohí podieľajú pri výchove svojich vnúčat, mnohokrát im nahrádzajú rodičov aj kamarátov, preto aj náš vlastnoručne zhotovený darček bol vyjadrením úcty a vďaky  za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatá urobili a ešte urobia.
Ďakujeme.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí galéria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka
Šarkan letí, šarkan letí...
Aj keď dúhoví krásavci môžu poletovať vysoko nad našimi hlavami po celý rok, jesenné mesiace sú ideálne. A tak sme sa jedného dňa v októbri aj my rozhodli vyskúšať svojich šarkanov. Naše nadšenie bolo veľké, keď sa nám vzniesli nad hlavy. Nemuseli sme ani vynaložiť veľké úsilie, vietor priaznivo fúkal, bolo krásne slnečné počasie, vhodné aj na vychádzku do prírody .
História šarkanov je dlhá a siaha takmer tritisíc rokov do minulosti. Vymysleli ich v Ázii a na ich stavbu používali húževnaté, avšak ľahké materiály. Ich tvar, veľkosť a konštrukčné detaily sa rokmi menili.
Šarkany vždy zohrávali dôležitú úlohu. Armáde pomáhali pri signalizácii, meraní bezpečných vzdialeností a prieskume, vedcom podávali predĺženú ruku pri skúmaní atmosféry. Dnes je ich úlohou zabávať. Nielen deti, ale aj nadšencov, ktorí podľahli tomuto koníčku.

Kliknutím na šarkanov sa zobrazí galéria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka
Polícia v materskej škole
Nadišiel deň, keď do našej materskej školy zavítali policajti. Neprišli však riešiť žiadne priestupky. Pozvali sme ich my sami, aby nás primerane nášmu chápaniu oboznámili so svojou prácou. Naša vzácna návšteva nám predviedla ukážku poslušnosti policajného psíka, aj ukážku zadržania páchateľa.
Mohli sme si siahnuť na služobnú zbraň aj obušok a odskúšali sme si aj vestu a prilbu, ktorú polícia používa pri zásahu. Mohli sme si sadnúť za volant policajného auta s ozajstnou húkačkou, čo bol pre nás ďalší úžasný zážitok.
Teta policajtka nám porozprávala o práci policajtov, doniesla nám policajné pexeso, omaľovanku. Oboznámila nás aj o tom, že pre predškolákov majú pripravený projekt „ Pola radí deťom“.
Pred odchodom sme sa našim policajtom poďakovali aj s deťmi z MŠ z Jakubovej Vole za neobyčajné ukážky ich práce. Veríme, že príjmu naše pozvanie a navštívia nás aj v budúcom školskom roku, na čo sa už teraz tešíme.

Kliknutím na znak Policajného zboru SR sa zobrazí galéria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, učiteľka MŠ
Anglický jazyk v materskej škole
1. októbra 2019 sme začali v našej materskej škole s krúžkom anglického jazyka. Nahlásených je 18 detí, ktoré sa zúčastňujú na krúžku anglického jazyka 1x týždenne v čase od 15,15- 16,00 hod.
Pod vedením lektorky PaedDr. Ňachajovej Lenky, ktorá spolupracuje s Jazykovou školou PRO AMERICANA,  sa deti zoznamujú s anglickými slovíčkami, riekankami, pesničkami a hrami metódou postavenou na prirodzenej hravosti a schopností detí počúvať a zapamätať si cudziu reč tak ako materinský jazyk.
Cieľom krúžku je už v ranom detstve vytvoriť pozitívny vzťah k výučbe jazyka a využiť získané vedomosti a poznatky ako základ pre výučbu jazyka na základnej škole.

Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
                                                                                                      Bc. Ontková Lenka, učiteľka MŠ
7. 11. 2019
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn:   it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah