Dokumenty 2015 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Dokumenty 2015

Samospráva > Dokumenty

Zverejňované dokumenty

Dátum zverejnenia
Príspevok

2.1.2015

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2015

16.2.2015
16.2.2015
16.2.2015

21.7.2015 Rozpočet obce na rok 2015 - výdavky
21.7.2015
10.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
10.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce
15.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie - Požiarny poriadok obce
15.12.2015
10. 7. 2019
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn:   it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah