Zmluvy 2024 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2024

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2024
UPOZORNENIE: Na základe Zákona č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) majú obce od 31.3.2022 povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré spadajú do definície určenej spomínaným zákonom, do centrálneho registra zmlúv. Keďže tým odpadá povinnosť zverejňovať spomínané zmluvy na webovom sídle, je možné, že niektorú povinne zverejňovanú zmluvu tu už nenájdete.

Pre zoznam zmlúv povinne zverejňovaných našou obcou kliknite na vyššie uvedený odkaz a následne vyhľadajte zoznam zmlúv cez názov obce alebo IČO.
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Marius Pedersen a.s.
CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 01.02.2024
7.2.2024
6.2.2024

Úradovňa PP, s.r.o.
Vymedzenie podmienok pri spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
7.3.2024
6.3.2024

SUBA-stav, s.r.o.
predpisov (58 kB, pdf)

Rozpočet stavby (46 kB, pdf)
Stavba ihriska
14.3.2024
13.3.2024

Marius Pedersen a.s.
Aktualizácia nákladov na službu
17.3.2024
16.3.2024

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Poskytnutie fin. prostriedkov za 26 ks drevín vo výške 2.000€ na účel výsadby geograficky pôvodných drevín v katastrálnom území Červenica pri Sabinove.
22.3.2024
21.3.2024

Seniorvital, n. o.
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi poskytujúcemu sociálnu službu vo verejnom záujme na rok 2024
22.3.2024
21.3.2024
08/2024-ÚP
STANIM, s.r.o.
Obstaranie Zadania Územného plánu obce Červenica pri Sabinove
28.3.2024
27.3.2024
324 0822
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie 3000€
29.3.2024
28.3.2024
24/37/054/51
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Podpora aktivačnej činnosti
29.3.2024
28.3.2024

Arcidiecézna charita Košice
Poskytnutie finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
29.3.2024
28.3.2024

Harmónia Chmeľová n.o.
Poskytnutie finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
14.4.2024
13.4.2024

Východoslovenská energetika a.s.
Cena za dodávku elektriny
1.7.2024
29.4.2024
17. 6. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah