Obecné akcie - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Obecné akcie

KULTÚRA
Deň matiek - 9. mája 2021
Keďže aj napriek ustupujúcej pandemickej situácii sú verejné podujatia stále rizikové, aj tohtoročná oslava Dňa matiek bola v našej obci iba "miestnorozhlasová". Keďže sa však hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako 100x počuť, prinášame Vám vystúpenia našich škôlkárov prostredníctvom videa na youtube:
ČERVENICKÉ LETO 2020 - vyhodnotenie
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dňa 5.7.2020 v čase od 14:30h do 19:00h zorganizovali členovia kultúrno – športovej komisie obce Červenica pri Sabinove športovú akciu s názvom Volejbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku pri budove materskej školy. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev s minimálne 6 členmi. Členovia komisie zakúpili z rozpočtu obce ceny pre víťazov, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste,  zabezpečili materiálno technické vybavenie akcie (stoly, lavice, ozvučenie, stan) a taktiež občerstvenie pre súťažiacich.  

FAMILY CUP
Dňa 19.7.2020 v čase od 13:30h do 19:00h zorganizovali členovia kultúrno – športovej komisie obce Červenica pri Sabinove športovú akciu s názvom FAMILY CUP – futbalový turnaj zmiešaných družstiev (5 členných) a to s podmienkou, aby sa v súťažnom tíme nachádzala osoba vo veku do 12 r. a zároveň osoba staršia ako 40 r. Zároveň bola možnosť získania pokutového kopu grátis za každý prípad, ak sa v tíme nachádzala osoba ženského pohlavia a taktiež osoba nad 60 r. Turnaj odohralo celkovo 8 družstiev, ktorý na začiatku boli rozdelení do 2 kategórii. Následne 2 víťazi z každej kategórie postúpili do finále a bojovali o prvé 3 miesta.

CYKLO PRETEK
Dňa 2.8.2020 v čase od 15:00h do 18:30h zorganizovali členovia kultúrno – športovej komisie obce Červenica pri Sabinove športovú akciu s názvom Cyklistický pretek. Pre súťažiacich pripravili trať v rôznych okruhoch na miestnych komunikáciách v časti obce Za traťou ako aj na poli či poľnej ceste v danej lokalite. Na štart sa postavilo spolu 43 pretekárov, ktorí boli rozdelení podľa veku do 6 kategórii a to BABY 0 – 3r --> 5 súťažiaci, MINI 4 – 6r --> 8 súťažiaci, MLADŠÍ ŽIACI 7 – 10r  --> 14 súťažiaci, STARŠÍ ŽIACI 11 – 14r --> 8 súťažiaci, ŽIACI 15 – 18r --> 4 súťažiaci, ŠPECIÁL 19 a viac r. 6 -->  súťažiaci. Po ukončení okruhov na trati sme pre deti pripravili prekážkový pretek pomedzi kužeľky, do ktorého sa zapojilo 22 súťažiacich detí a taktiež adrenalínovú súťaž o najdlhšiu jazdu na zadnom kolese bicykla, do ktorej sa zapojili 6 súťažiaci. Ošetrovanie úrazov zabezpečovala zdravotníčka Mgr. Simona Kmecová.

I. ROČNÍK ČERVENICKÉHO KOTLÍKA
Túto akciu, ktorú sme mali plánovanú na 29.08.2020, sme museli zrušiť z dôvodu preventívnych opatrení kvôli COVID – 19.
Ing. Radovan Kmec
Predseda kultúrno – športovej komisie pri OcÚ
Beseda s políciou
Dňa 18.11.2019 sa v našej obci uskutočnila beseda našich seniorov s príslušníčkou Policajného zboru SR z OR PZ v Prešov z oddelenia prevencie, ktorá našich seniorov upozornila na hrozby tejto doby, ako sa vystríhať pred podvodníkmi a ako sa nestať obeťou trestného činu, nakoľko podvodníci majú v súčasnosti rôzne nekalé praktiky ako dôchodcov oklamať. Taktiež ich poučila ako sa správať v prípade, že sa takou obeťou stali, že je potrebné kontaktovať linku tiesňového volania na č. 112 prípadne priamo na tel. č. 158 a hlavne sa nebáť zavolať a zdôveriť sa s problémom. V súvislosti s jesenným počasím a skorým zotmievaním sa, prítomných upozornila na povinnosť nosenia reflexných prvkov v záujme hlavne ich ochrany zdravia na cestách, aby boli dostatočne videní, aby na nich vodiči stihli včas na cestách zareagovať. Na záver si prítomní vzájomne vymenili osobné skúsenosti z praxe v súvislosti s pododmi či krádežami na osobách i v obydliach. Príslušníčka PZ poďakovala seniorom za ich čas a hojnú účasť.
Darovanie krvi - Červenický kotlík - Obecná vatra - Hokejový zápas - 11.5.2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s kultúrno – športovou komisiou pri OcÚ zorganizoval dňa 11.5.2019 už od 08:00h akciu Daruj krv – Zachráň ŽIVOT. Do 11:00h prišlo do sály KD 30 darcov, ktorí boli ochotní svoju krv darovať pre iných.

Hneď potom sa dobrovoľní hasiči presunuli do areálu hasičskej zbrojnice, kde sa nachádza aj náš nový obecný amfiteáter a tam sa vo veľkom začali prípravy na nultý ročník súťaže vo varení guľášu s názvom ČERVENICKÝ KOTLÍK. O 13:00h sme slávnostne zahájili túto súťaž, kde navzájom súťažilo o najlepší guľáš 9 tímov, pričom 7 z nich boli domáce tímy. Celé ich snaženie vyvrcholilo v čase o 18:00h rozhodnutím 6-člennej nezávislej komisie, ktoré bolo pod dohľadom samotných zástupcov z jednotlivých súťažných družstiev.Výsledky boli nasledovné:
 
1. miesto -> družstvo s názvom „Červenica“ na čele so šéfkuchárom – Mikulášom Kijovským ml. (40b)
2. miesto -> družstvo s názvom „Kapurková“ na čele so šéfkuchárom – Jozefom Čekanom (39,5b)
3. miesto -> družstvo s názvom „Na púl dráhy“ na čele so šéfkuchárom – Radovanom Motyľom (39b)
4. miesto -> družstvo s názvom „No name“ na čele so šéfkuchárom – Štefanom Michňom (38 b)
5. miesto -> družstvo s názvom „Dobrovoľní hasiči“ na čele so šéfkuchárom – Andrejom Petrufom (35b)
6.– 7. miesto -> družstvo s názvom „Ranč Majire“ na čele so šéfkuchárom – Ondrejom Hallayom (27b)
6.– 7. miesto -> družstvo s názvom „Česako“ na čele so šéfkuchárom – Erikou Baňasovou (27b)
8. miesto -> družstvo s názvom „Kamenný“ na čele so šéfkuchárom – Jaroslavom Garnekom (20b)
9. miesto -> družstvo s názvom „Trio“ na čele so šéfkuchárom – Radoslavom Kijovským (8b)

Po vyhodnotení súťažných družstiev nasledovalo o 19:00h slávnostné zapálenie OBECNEJ VATRY, ktorá svojím zapálením rozžiarila mnoho detských očičiek. Vatru postavili naši členovia dobrovoľného hasičského zboru. Následne v čase o 20:15h všetci, ktorí vydržali a nebola im zima fandili Slovenskej reprezentácii pri sledovaní hokejového zápasu Slovensko – Fínsko, ktorý sme premietali na amfiteátri na veľkoplošnej projekcii, pričom prenos sme zabezpečili sponzorsky od spoločnosti Powernet.

Počas celého dňa sa deti, ktoré prišli do areálu hasičskej zbrojnice vyhrali na detských preliezkach, ktoré len pár dni pred tým dobrovoľní hasiči osadili, aby vytvorili deťom príjemné prostredie na trávenie ich voľného času. Zároveň, mnoho z návštevníkov v ten večer poopekali svoje dobroty na ohnisku pri drevenom altánku.

Ďakujeme všetkým zúčastnením, ktorí podporili konanie tejto akcie svojou účasťou a to či už na samotnej súťaži ale aj divákom a deťom, že prišli podporiť súťažné tímy a spoločne sme sa stretli pri pálení obecnej vatry.

Ing. Radovan Kmec
Predseda kultúrno – športovej komisie pri OcÚ
3. 9. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah