Zmluvy 2022 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2022

Samospráva > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2022
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

CBR s.r.o.
Preprava a zhodnotenie stavebného odpadu
1.1.2022
25.2.2022
14178246
Orange Slovensko, a.s.
Výmena mob. telefónu
21.3.2022
20.3.2022
809 403 001-1-2019
Železnice Slovenskej republiky
Zmena predmetu a účelu nájmu
1.4.2022
31.3.2022
22/37/010/12
ÚPSVaR Prešov
Podpora aktivačnej činnosti občanov v hmotnej núdzi

20.5.2022
220501
Vladimír Marton
Realizácia diela s názvom "Červenica pri Sabinove, chodník pri ceste I/68"
16.6.2022
15.6.2022
3A-ZOD-0020722
O.S.V.O. comp, a.s.
Zhotovenie diela s názvom "Červenica pri Sabinove - zvýšenie bezpečia obyvateľov"

26.7.2022
291/2022/OPR
Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie

26.7.2022
KRHZ-PO-VO-282-020/2022
Slovenská republika
Darovanie mot. vozidla IVECO

26.7.2022

Ing. Ema Šivecová
Poskytovanie audítorských služieb

6.8.2022
193/2022
Arcidiecézna charita Košice
Poskytnutie príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
1.9.2022
31.8.2022
2022/08/02
K-mont, s.r.o.
Kúpna zmluva (660 kB, pdf)
Dodanie garážovej rolovacej brány R1 ASP
1.9.2022
31.8.2022
2022/08/03
Vincent Bučko, Alena Bučková, Martin Funtaľ
Kúpna zmluva (33 kB, pdf)
Prevod nehnuteľností
11.9.2022
10.9.2022

Východoslovenská energetika a.s.
Zvýhodnená sadzba za viazanosť24.9.202223.9.2022
2022/09/02Kovalík Jozef Ing. Mgr.
Prevod nehnuteľností
2.10.2022
1.10.2022
1. 10. 2022
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah