Dokumenty 2016 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Dokumenty 2016

Samospráva > Dokumenty

Zverejňované dokumenty

Dátum zverejnenia
Príspevok
5.1.2016
5.1.2016
15.1.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre projekt "Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete"
Obec  Červenica pri Sabinove, ako verejný obstarávateľ podľa §6 zákona č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt "Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete".

Prílohy výzvy:
                             Originálne znenie výzvy                           Krycí list rozpočtu objektu 1                          Krycí list rozpočtu objektu 2
22.1.2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - aktualizácia 2015
Príloha č. 1                Príloha č. 2

21.7.2016
16.8.2016
Výzva na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Červenica pri Sabinove - Materská škola“

Obec Červenica pri Sabinove, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Červenica pri Sabinove – MŠ“.

Originálne znenie výzvy
14.11.2016
21.12.2016
10. 7. 2019
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn:   it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah