Obecné zastupiteľstvo - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Samospráva

Obecné zastupiteľstvo

Členovia obecného zastupiteľstva
Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku
Milan Bujňák
Ing. Ján Kuchár
Ing. Ján Brendza
Ing. Radovan Kmec
Marek Fecko
Peter Leščák
Michal Varga
Milan Bujňák - predseda
Ing. Radovan Kmec - člen
Michal Varga - člen
Komisia stavebná a životného prostredia
Komisia kultúrno - športová
Ing. Ján Kuchár - predseda
Peter Leščák - člen
Michal Varga - člen
Ing. Radovan Kmec - predseda
Marek Fecko - člen
Peter Leščák - člen
Ing. Ján Brendza - člen
Ing. Ján Kuchár - člen
1. 10. 2022
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah