Zmluvy 2023 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2023

Samospráva > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2023
UPOZORNENIE: Na základe Zákona č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) majú obce od 31.3.2022 povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré spadajú do definície určenej spomínaným zákonom, do centrálneho registra zmlúv. Keďže tým odpadá povinnosť zverejňovať spomínané zmluvy na webovom sídle, je možné, že niektorú povinne zverejňovanú zmluvu tu už nenájdete.

Pre zoznam zmlúv povinne zverejňovaných našou obcou kliknite na vyššie uvedený odkaz a následne vyhľadajte zoznam zmlúv cez názov obce alebo IČO.
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

RAJO s.r.o.
Kúpna zmluva (128 kB, pdf)
Predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov
7.1.2023
6.1.2023

IFOsoft s.r.o.
Dodávka progarmového vybavenia
7.1.2023
6.1.2023
14. 1. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah