Vyhlásenie o prístupnosti - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Internetové stránky obce Červenica pri Sabinove sú vytvorené a modifikované podľa Zákona č. 275/2006  Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a podľa povinností uvedených vo Výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
       
Internetové stránky sú prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií.
       
Internetové stránky boli validované aj službou W3C pre HTML5 a pre CSS. Súčasne vyhovujú požiadavkám Blind Friendly.

17.02.2021
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah