Úradná tabuľa 2021 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Úradná tabuľa 2021

Úradná tabuľa obce Červenica pri Sabinove
Dátum vyvesenia
Oznam
28.7.2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - výrub stromu (33 kB, pdf)
25.8.2021
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou (58 kB. pdf)
25.8.2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - výrub stromu (33 kB, pdf)
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah