Skryte oznamy - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Skryte oznamy

Špeciálny prázdninový režim prímestskej autobusovej dopravy
Odbor dopravy, oddelenie cestnej infraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja oznamuje občanom, že od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy v prímestskej autobusovej doprave premávať v špeciálnom prázdninovom režime.
Pre viac informácií kliknite na logo PSK.

Pozastavenie výkonu činností (aktivačná činnosť a iné) počas krízovej situácie
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje primátorom, starostom a verejnosti, že počas krízovej situácie spôsobenej koronavírusom budú realizované nasledovné opatrenia:
- zastavuje sa výkon všetkých činností podľa § 10 a § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zastavuje sa výkon aktivačnej činnosti UoZ podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zastavujú sa všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre UoZ, t. j. zastavenie všetkých realizovaných národných projektov a tých projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, rekvalifikačné a kompetenčné kurzy,
- zastavuje sa uzatváranie nových dohôd s UoZ,
- zastavujú sa všetky aktivity, na ktoré boli UoZ zaradení,
- doklady a dokumenty v súvislosti s uzatvorenými dohodami o poskytnutí príspevku, ktoré sú predkladané k žiadosti o úhrade platby, doklady o úhrade oprávnených nákladov v rámci AOTP, je potrebné zasielať ich e–mailom, elektronicky, alebo poštou.

Kliknutím na štátny znak sa zobrazí úplný pokyn z ÚPSVaR.
Prerušenie dodávky pitnej vody - piatok 20. marca 2020
Vážení občania, z dôvodu odstránenia poruchy na obecnom vodovode bude prerušená dodávka pitnej vody v niektorých častiach obce

v piatok 20. marca 2020 v rozmedzí od 8:30 do 12:00.

Ďakujeme za pochopenie.
Prerušenie dodávky pitnej vody
Vážení občania, z dôvodu postupného odstraňovania poruchy na obecnom vodovode môže byť prerušená dodávka pitnej vody v niektorých častiach obce dnes v stredu 25.3.2020 od 23:00 do 4:30 ráno.

Ďakujeme za pochopenie.
31.03.2020
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn:   it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah