Elektronická prihláška do ZŠ - 2021 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Elektronická prihláška do ZŠ - 2021

ŠKOLSTVO > Základná škola
Základná škola, Červenica pri Sabinove č. 130, 082 56

Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky na šk. rok 2021/2022

Odbor 7921B00 základná škola 1. stupeň

VYHLÁSENIE k spracovaniu osobných údajov:

Obec Červenica pri Sabinove vyhlasuje, že údaje zadané do formulára nie sú na webovom sídle obce nijakým spôsobom uchovávané ani inak spracovávané. Údaje vložené do formulára sa ukladajú na úrovni prehliadača na lokálnom počítači (tam, kde sú zadávané) do momentu zaškrtnutia okienka so súhlasom so spracovaním osobných údajov a následne sa odpošlú priamo na e-mailovú adresu základnej školy v Červenici pri Sabinove.

Škola  spracováva osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov za účelom zápisu na základe Zákona č. 245/2008 Z.z. § 11 odsek 6 a Zákona č. 381/2019  Z.z. § 157 odsek 9.


Zákonný zástupca dieťaťa

zapisujem svoje dieťa do 1. ročníka ZŠ, Červenica pri Sabinove č. 130


20. 3. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah