Archív oznamov 2023 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2023

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024
Riaditeľka Materskej školy v Červenici pri Sabinove oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne od 02.05.2023 do 31.05.2023.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pôvodný úplný oznam k zápisu.
Na tomto mieste nájdete oznamy, ktoré ešte môžu byť aktuálne, ale z dôvodu prehľadnosti už pre ne nie je miesto na úvodnej stránke
Výluky na železnici - 24. mája a 25. mája 2023
V dňoch 24. 5. a 25. 5. 2023 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 08:00 do 13:00 realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Prešov – Veľký Šariš.

Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
ODVOLANIE plánovaného prerušenia distribúcie elektriny - 22. 5. 2023
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že plánované prerušenie distribúcie elektriny 22.mája 2023 od 08:20 h do 16:30 h sa NEUSKUTOČNÍ.

Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam o ODVOLANÍ.
V Ý S T R A H A - oznam o pohybe medveďa hnedého!!!
Členovia poľovného združenia zaregistrovali viacnásobný pohyb medveďa v katastrálnom území obce Milpoš v lokalite Jaseň. Pohyb medveďa bol spozorovaný v lesoch a na okraji lesných porastov v blízkosti zastavaného územia obce. Informujeme obyvateľov i verejnosť, že neprirodzený pohyb a nebojácnosť medveďa v blízkosti obývaného územia je pre obyvateľov a návštevníkov lesa nebezpečný! V rámci bezpečnosti obyvateľov a ochrany zdravia je preto nevyhnutné predísť tak možnému stretu s medveďom!
Oslavy dňa matiek - nedeľa 14. mája 2023
Obec Červenica pri Sabinove pozýva všetky mamky, babky, prababky na spoločnú oslavu Dňa matiek v nedeľu 14. mája 2023 o 15:00 v sále kultúrneho domu.

Pre viac informácií kliknite na zmenšeninu plagátu.
Kvapka krvi - sobota 13. mája 2023
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. mája 2023 od 8:00 do 10:30 v priestoroch základnej školy.
Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
2. ročník Červenického kotlíka - sobota 6. mája 2023
Kultúrno-športová  komisia v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Vás pozýva na 2. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. mája 2023 v areáli hasičskej zbrojnice našej obce.
Začiatok podujatia je o 13.00 h. Kliknutím na zmenšeninu plagátu sa zobrazí plagát k akcii v plnej veľkosti.
Výluky na železnici - 26. apríla - 4. mája 2023
V dňoch 26. 4. – 4. 5. 2023 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 08:40 do 13:30 realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Lipany – Sabinov.
Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie HaZZ
Lesné požiare spôsobujú v Slovenskej republike každoročne veľké materiálne ale aj ekologické škody a následná obnova porastu a celkové zotavenie zasiahnutého územia je veľmi zdĺhavé a postihnuté územie dlhodobo poškodzuje zdravý ekosystém.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove preto upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s tým spojené vyššie riziko požiarov. Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí informačný leták.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 25. apríla 2023
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 25. apríla 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 8:10 do 16:00. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 24. apríla 2023
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 24. apríla 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 8:10 do 16:00. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.
Svetový Deň Zeme - 22. apríla 2023
Obec Červenica pri Sabinove a Kultúrno-športová komisia Vás pozýva na jarné upratovanie obce a jej okolia v rámci Dňa Zeme. Stretnutie bude pri obecnom úrade o 9:00. Po skončení bude na Vás čakať občerstvenie spojené s opekaním.
Kliknutím na obrázok sa zobrazí pôvodný plagát k upratovaniu.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 20. a 21. apríla 2023
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 20. a 21. apríla 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 8:10 do 16:00. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.
Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2023/2024
Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční 18.04.2023 (utorok) o 15.00 prezenčne v priestoroch našej ZŠ.
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, kedy dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. V roku 2023 sa teda zapisujú deti narodené od 01.09.2016 do 31.08.2017 a deti, ktoré v minulom roku pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Na prezenčný zápis si prineste: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, prílohu prihlášky.
Pred prezenčným zápisom je potrebné vypísať elektronickú prihlášku a prílohu prihlášky.
Elektronická prihláška sa nachádza na stránke https://zscervenicaprisabinove.edupage.org/register/
a bude aktívna od 5.4. do 18.4.2023 vrátane.
Kliknutím na obrázok sa zobrazí úplný oznam k zápisu v novom okne.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 12. apríla 2023
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 12. apríla 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 9:00 do 11:30. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.
Krížová cesta pri kríži nad obcou na Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok
Kultúrno-športová komisia v spolupráci s farskou radou Vás pozývajú na krížovú cestu, ktorá sa uskutoční:
2.4.2023 - Kvetná nedeľa o 14:00
7.4.2023 - Veľký piatok o 9:00 v kostole
7.4.2023 - Veľký piatok o 18:00 pri kríži nad obcou
Kliknutím na obrázok sa zobrazí plagát ku krížovej ceste.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 5. apríla 2023
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 5. apríla 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 9:00 do 11:30. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.
Červenický fašiangový ples - 18. februára 2023
Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove Vás pozýva na Červenický fašiangový ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára v kultúrnom dome.

Pre viac informácií kliknite na zmenšeninu plagátu.
Karneval - 12. februára 2023
Kultúrno-športová komisia v spolupráci s MŠ v Červenici pri Sabinove pozýva všetky deti na karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.2.2023 o 15:00 hodine v kultúrnom dome. Príďte sa zabaviť, zasúťažiť a získať pekné ceny v tombole.

Pre viac informácií kliknite na zmenšeninu plagátu.
Výluky na železnici - 16. - 20. januára 2023 (pondelok - piatok)
V dňoch 16. – 20. januára 2023 (pondelok – piatok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07:45 h do 13:45 h realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Prešov – Veľký Šariš.
Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Kvapka krvi - sobota 14. januára 2023
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. januára 2023 od 8:00 do 10:30 v kultúrnom dome.

Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
Odpočet spotreby vody v domácnostiach - január 2023
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Prešov Vám oznamuje, že v mesiaci január 2023 bude vo Vašej obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny. Odpočet sa bude vykonávať v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. zamestnancami VVS, ktorí sa na Vaše požiadanie preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti.
Pre viac informácií kliknite na logo VVS, a.s.
Privítanie nového roka 2023
Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove Vás srdečne pozýva na novoročné stretnutie a privítanie nového roka 2023 pri amfiteátri v areáli požiarnej zbrojnice v nedeľu 1. januára 2023 o 17:00.

Pre viac informácií kliknite na štartovaciu čiaru 2023.
1. 6. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah