Archív oznamov 2022 - 1. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2022 - 1. časť

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa ustanovenia § 13ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove na deň 22.11.2022 (utorok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Červenici pri Sabinove. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná pozvánka.
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2022, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti
Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách pre voličov v izolácii
Vzhľadom na to, že k 30. septembru 2022 bola vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, sa v spojených voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania.
Kliknutím na štátny znak sa zobrazí úplný oznam.
Informácia k organizácii volieb
Oznamujeme občanom, že volebná miestnosť pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v obci Červenica pri Sabinove bude v sále kultúrneho domu v Červenici pri Sabinove. Spojené voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7.00 do 20. hodiny.
Kliknutím na štátny znak sa zobrazí úplný oznam.
Chrípková sezóna 2022/2023
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva na čele s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom (autorský kolektív nájdete na poslednej strane) vypracovali brožúru k chrípkovej sezóne 2022/2023. Kliknutím na logo ÚVZ sa zobrazí brožúra v novom okne.
Október - mesiac úcty k starším
Kultúrno - športová komisia pri obecnom úrade v obci Červenica pri Sabinove v spolupráci s folklórnou skupinou Dubina pozýva všetkých seniorov našej obce pri príležitosti mesiaca úcty k starším do sály kultúrneho domu na posedenie spojené s vystúpením folklórnej skupiny Dubina, ktoré sa uskutoční v sobotu 15.10.2022 o 11:45. Pred samotným vysúpením bude o 11:00 v kostole sv. Martina svätá omša obetovaná za všetkých seniorov našej obce. Srdečne Vás pozývame!
Kliknutím na obrázok sa zobrazí plagát k akcii v plnej veľkosti.
Výluka na železnici - pondelok 10. októbra
Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje pokračujúce rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v pondelok 10. októbra 2022 na traťovom úseku Sabinov - Lipany. Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Začiatok vykurovacej sezóny - upozornenie HaZZ
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje obyvateľov na riziká spojené s vykurovacou sezónou.

Pre viac informácií kliknite na logo HaZZ.
Upozornenie pre seniorov
Policajný zbor Slovenskej republiky upozorňuje seniorov a ich príbuzných na rozmáhajúce sa telefonické podvody, pri ktorých prídu obete o svoje celoživotné úspory. Nenaleťte podvodníkom! Pre viac informácií si otvorte nasledujúce plagáty.

Výluka na železnici - utorok 20. septembra
Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje pokračujúce rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v utorok 20. septembra 2022 na traťovom úseku Prešov - Veľký Šariš. Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Svätá omša pri kríži na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
Farská rada filiálka Červenica pri Sabinove, v spolupráci s obecným úradom a DHZ Vás srdečne pozývajú na slávnostnú sv. omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie vo štvrtok 15.9.2022 o 11:00 pri kríži nad obcou. Po sv. omši vystúpi FS Dubina a a deti ZŠ Červenica pri Sabinove. Pre návštevníkov bude pripraveny guláš z diviny a občerstvenie. Kliknutím na obrázok sa zobrazí pozvánka na plagáte.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove č. 186/2022 zo dňa 10.06.2022 vyhlasuje Obec Červenica pri Sabinove konanie volieb hlavného kontrolóra obce na deň 09.09.2022. Úplný oznam sa nachádza na úradnej tabuli obce.
Výluka na železnici - utorok 6. septembra
Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje pokračujúce rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v utorok 6. septembra 2022 na traťovom úseku Sabinov - Lipany. Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Otvorenie školského roka 2022/2023
Základná škola Červenica pri Sabinove oznamuje žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra (pondelok) o 9:00 hod.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam.
Inflačná pomoc
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Pre viac informácií kliknite na štátny znak.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo HaZZ vyhlasuje odo dňa 20.6.2022 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Pre viac informácií kliknite na logo HaZZ alebo na podstránku úradnej tabule, budete presmerovaní na úradnú tabuľu, kde sa nachádza sprievodný list.
Kvapka krvi - sobota 3. septembra 2022 - (zmena - telocvičňa ZŠ)
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. septembra 2022 od 8:00 do 10:30 v telocvični základnej školy, teda nie v kultúrnom dome, ako máme uvedené aj na plagáte.
Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
Červenický kotlík
Vážení občania, kultúrno-športová komisia v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Vás pozýva na 1. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu, ktorý sa uskutoční v sobotu 27.8.2022 v areáli hasičskej zbrojnice našej obce. Ak máte záujem súťažiť vo varení, je potrebné sa prihlásiť do 25.8.2022 (štvrtok) u Ing. Jána Brendzu, t. č. 0903 771 137.
Zároveň pozývame všetkých občanov, aby svojou účasťou prišli podporiť súťažné družstvá, ochutnať guláš s občerstvením, ktorý bude k dispozícii pre všetkých a spoločne si spríjemniť sobotné popoludnie, ktoré bude ukončené disko zábavou.
Začiatok podujatia je o 13.00 h a vyhodnotenie súťaže o 17.00 h. Kliknutím na zmenšeninu plagátu sa zobrazí plagát k akcii v plnej veľkosti.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do školského klubu detí na školský rok 2022/2023
Základná škola Červenica pri Sabinove oznamuje rodičom detí, že Žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí na školský rok 2022/2023 je potrebné podať do 26. augusta 2022 na Obecný úrad Červenica pri Sabinove.
Tlačivá žiadosti sú k dispozícii aj  na obecnom úrade.

Zberné stanovisko odpadov - 20.8.2022 zatvorené
Oznamujeme občanom, že v sobotu 20.8.2022 bude zberné stanovisko zatvorené.
Červenické leto - futbalový turnaj 14. augusta
Kultúrno-športová komisia pri OcÚ Červenica pri Sabinove Vás pozýva na športovo-spoločenské stretnutia, ktoré pokračujú futbalovým turnajom 14. augusta. Pre viac podrobností kliknite na plagáty po stranách.
Pozvánka do Rožkovian
Obec a farnosť Rožkovany Vás pozývajú prežiť spoločný čas "Cesta k sebe" v sobotu 13.8.2022 od 15:00 v areáli futbalového ihriska. Pre viac informácií kliknite na rožkoviansky obecný erb.
Upozornenie pre majiteľov psov
Obec Červenica pri Sabinove, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
                                                                                                                         Ing. Pavol Spodník
                                                                                                                              starosta obce
Výluky na železnici - 25. a 26. júla (pondelok, utorok)
Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje pokračujúce rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v dňoch 25. a 26. júla 2022 medzi železničnými stanicami Prešov – Veľký Šariš. Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Pripomienkovanie Rámcového návrhu Cestovného poriadku v železničnej osobnej doprave pre obdobie 2022/2023
Z odboru dopravy ÚPSK sme dostali informácie ohľadom navrhovaných zmien cestovného poriadku železníc na roky 2022/2023. Tieto zmeny je možné pripomienkovať zaslaním vyplneného formulára na adresu pcolka@idsvychod.sk .

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Informácia sa nachádza na úradnej tabuli, kam sa môžete dostať aj kliknutím na obecný erb v tomto ozname.
Výluky na železnici
Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v dňoch 22. až 24. júla 2022 medzi železničnými stanicami Prešov – Veľký Šariš. Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Výluky na železnici
Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v dňoch 11. až 14. júla 2022 medzi železničnými stanicami Prešov – Veľký Šariš. Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Deň detí - sobota 4. júna 2022
Kultúrno-športová komisia obce Červenica pri Sabinove v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Červenici pri Sabinove Vás srdečne pozývajú na Deň detí, ktorý sa uskutoční v areáli hasičskej zbrojnice v sobotu 4.6.2022 o 15:00. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023
Riaditeľstvo Materskej školy v Červenici pri Sabinove 288 v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 v termíne od 1. mája 2022 do 31. mája 2022. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove č. 174/2022 zo dňa 29.04.2022 vyhlasuje Obec Červenica pri Sabinove konanie volieb hlavného kontrolóra obce na deň 10.06.2022. Úplný oznam sa nachádza na úradnej tabuli obce.
Oslava Dňa matiek - nedeľa 8. mája 2022
V nedeľu 8. mája 2022 o 15:00 oslávime v sále kultúrneho domu sviatok všetkých mamičiek, ktoré touto cestou srdečne pozývame, aby sa prišli potešiť vystúpením detí z materskej a zo základnej školy. Tešíme sa na Vašu účasť. Pre zobrazenie pozvánky kliknite na obrázok.
Nábor detí a mládeže do kolektívu mladých hasičov
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove pozýva deti a mládež vo veku do 18 rokov na stretnutie, kde sa zoznámia s tým, čo znamená byť dobrovoľným hasičom a čo všetko zaujímavé a užitočné sa pri tom môžu naučiť. Nábor sa uskutoční v sobotu 7. mája o 16:00 v hasičskej zbrojnici. Pre viac informácií kliknite na logo DHZ.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy
Obec Červenica pri Sabinove v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Materskej školy, Červenica pri Sabinove 288, s predpokladaným nástupom 1.7.2022. Kliknutie na obecný erb Vás presmeruje na úradnú tabuľu, kde je zverejnený oznam o výberovom konaní.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 28. apríla 2022
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 28. apríla 2022 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 8:10 do 15:30. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.
Individuálny Deň Zeme
Komisia životného prostredia pri OcÚ v Červenici pri Sabinove Vás pozýva zapojiť sa do iniciatívy Individuálny Deň Zeme. Vyčistime si svoje okolie a spoločne žijme v krajšom a zdravšom prostredí. Pre viac informácií kliknite na obrázok Zeme.
Výluky na železnici 20. a 21. apríla 2022 (streda a štvrtok)
Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v dňoch 20. a 21. 4. 2022 medzi 8:10 a 13:00 medzi železničnými stanicami Sabinov – Lipany. Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Veľkopiatková krížová cesta
Kultúrna komisia obce a Spolok sv. Ruženca Vás pozývajú na veľkopiatkovú krížovu cestu v piatok 15. apríla 2022 ku krížu nad našou obcou so začiatkom o 18:30 h pri kostole sv. Martina. Pre viac informácií kliknite na obrázok.
Zvoz elektroodpadu - utorok 12. apríla 2022 o 8:00
Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Zvoz sa uskutoční 12.4.2022 o 8:00. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili našim pracovníkom bezproblémovú nakládku.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 24.3.2022 do odvolania.
Zápis detí do prvého ročníka základnej školy - utorok 5. apríla 2022
Riaditeľka ZŠ oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v utorok 5.4.2022 o 14:00 v budove základnej školy. Pre viac informácií kliknite na štátny znak.
Kvapka krvi - sobota 2. apríla 2022
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 2. apríla 2022 od 8:00 do 10:30 v sále kultúrneho domu.

Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
Prosba od dobrovoľných hasičov
Aj tento rok Vás chceme poprosiť o Vaše 2% z podielu zaplatenej dane. Darujte ich našej organizácii a my zato kúpime AED prístroj. Cena kvalitného prístroja s príslušenstvom sa pohybuje okolo 2000€, takže máme čo robiť, aby sa nám to spoločne podarilo.
Pomôžte VY NÁM... potom budeme môcť pomôcť my VÁM... 😉
Tlačivo zašleme každému, kto prejaví záujem.
Kontakt:
  • veliteľ DHZ Peter Leščák - 0908 020 136
  • tajomník DHZ Radovan Kmec - 0949 701 159
Obnovenie zdravotného obvodu pediatrickej ambulancie v obci Pečovská Nová Ves (zrušenie prerozdelenia obvodu)
Dobrý deň,
oznamujem Vám, že informácia o prerozdelení obvodu pediatrickej (detskej) ambulancie sa ruší z dôvodu toho, že sa obci Pečovská Nová Ves podarilo zabezpečiť detskú lekárku, ktorá prevezme zdravotný obvod po nebohej MUDr. Márii Szaboovej.
Zdravotnú starostlivosť v pediatrickej ambulancii v obci Pečovskej Novej Vsi na ulici Školskej 818 (budova bývalého klubu dôchodcov v areáli ZŠ Pečovská Nová Ves) bude zabezpečovať MUDr. Renáta Gerová pod spoločnosťou PEDIATRIC, s.r.o., Pečovská Nová Ves od 1. marca 2022.
Telefonický kontakt na ambulanciu je 0910/730178, telefonický kontakt na lekárku MUDr. Renátu Gerovú je 0907/333643.
Zdravotný obvod v Pečovskej Novej Vsi je zachovaný pre obce Červenica pri Sabinove, Jakubová Voľa, Hanigovce, Ľutina a Olejníkov vrátane miestnej časti Majdan.
Pacientmi ambulancie zostávajú naďalej aj pacienti narodení od roku 1992 vrátane detí narodených v roku 2022.  
S pozdravom
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce Pečovská Nová Ves
Doručovanie faktúr za vodu za rok 2021
Obecný úrad v Červenici pri Sabinove oznamuje občanom, že v týchto dňoch je zabezpečené doručovanie faktúr za vodu za rok 2021 pracovníkom obce. V zmysle preventívnych opatrení vás prosíme obmedziť platby v hotovosti. Žiadame obyvateľov o úhrady poplatku za vodu na účet obce prostredníctvom internetbankingu.

Aby sa predišlo zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam (hlavne v prípade, ak je platba za iného odberateľa), nezabudnite uviesť variabilný symbol (číslo faktúry) a do poznámky uviesť meno, na koho je faktúra vystavená.
Odpočet spotreby vody
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Prešov Vám oznamuje,  že v mesiaci marec 2022 bude vo Vašom meste/obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny. Presný deň odpočtu bude oznámený dva až tri dni pred reálnym odpočtom. Kliknutím na logo VVS sa zobrazí úplný oznam.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 8., 9. a 10. februára 2022
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 8., 9. a 10. februára 2022 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 12:00 do 14:40. V nasledujúcich oznamoch sú rozpísané presné časy a miesta prerušení dodávky.
Oznamovacia povinnosť k miestnym daniam a poplatkom
Oznamujeme občanom, že do 31. januára sa podávajú zmeny k dani z nehnuteľností a k miestnym daniam a poplatkom podaním daňového priznania.
To znamená, že ak ste do 31. 12. predchádzajúceho roku nadobudli, darovali alebo predali majetok, skolaudovali nehnuteľnosť, alebo Vám bolo vydané stavebné povolenie, ste povinní podať zmenu v daňovom priznaní.

Rovnaká povinnosť je pri dani za psa a pri miestnych poplatkoch.

Obec Červenica pri Sabinove, obecný úrad
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah