Archív oznamov 2021 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2021

Miestne dane a poplatky
Vážení občania, v týchto dňoch Vám budú doručované rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľností, za psa a poplatku za odpad. Doručovanie bude zabezpečené prostredníctvom pracovníka obecného úradu. Dane a poplatok za odpad sa budú za rok 2021 platiť až po doručení rozhodnutia. Rozhodnutia nebudú podpísané ani opečiatkované a budú mať doložku o autorizácii, ktorá je na druhej strane listu. Táto doložka o autorizácii nahrádza pečiatku a podpis. Tým z Vás, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, boli rozhodnutia odoslané elektronicky.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a v zmysle preventívnych opatrení Vás prosíme obmedziť platby v hotovosti a uprednostniť úhradu daní a poplatku na účet obce prostredníctvom internetbankingu. Pri použití bezhotovnostného prevodu nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí a konštantný symbol 0558, ktorý je pre všetkých rovnaký.
Na tomto mieste nájdete oznamy, ktoré ešte môžu byť aktuálne, ale z dôvodu prehľadnosti už pre ne nie je miesto na úvodnej stránke
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy, Červenica pri Sabinove 130, 082 56
Obec Červenica pri Sabinove v zmysle § 4 č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy Červenica pri Sabinove č. 130 s nástupom 23. augusta 2021.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálna výzva o vyhlásení výberového konania.
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
Riaditeľstvo Materskej školy v Červenici pri Sabinove 288 v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 v termíne od 3. mája 2021 do 31. mája 2021. Viac informácií získate kliknutím na obecný erb.
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - pondelok 17.5.2021
Poliklinika Sabinov n. o. oznamuje občanom, že sa v našej obci uskutoční očkovanie proti ochoreniu COVID 19 vakcínou Pfizer/BioNTech.
Miesto očkovania: sála kultúrneho domu
Dátum očkovania: 17.5.2021
Čas: 10:00 – 12:00
Očkovať sa môžu:
  • osoby nad 60 rokov
  • osoby nad 35 rokov s ťažko a stredne ťažko závažnými ochoreniami
  • osoby, ktoré sa nevedia prihlásiť do registračného systému
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálny oznam.
"Spravme svoju obec krajšou a lepšou"
Obec Červenica pri Sabinove vyhlasuje kreatívnu súťaž "Spravme svoju obec krajšou a lepšou". Vaše nápady je potrebné zasielať na adresu info@cervenica.eu do 15. mája 2021.
Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 15.5.2021
Vážení spoluobčania, obec Červenica pri Sabinove vykoná ďalšie dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie COVID–19. Testovanie sa uskutoční v sále kultúrneho domu.

Testuje sa v sobotu 15.5.2021 od 8:00 do 11:00.
Deň matiek - 9. mája 2021
Keďže aj napriek ustupujúcej pandemickej situácii sú verejné podujatia stále rizikové, aj tohtoročná oslava Dňa matiek bola v našej obci iba "miestnorozhlasová". Keďže sa však hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako 100x počuť, prinášame Vám vystúpenia našich škôlkárov prostredníctvom videa na Youtube. Kliknutím na kyticu sa zobrazia videonahrávky v službe Youtube.
Služba obecného rozhlasu vo Vašom zariadení
Vážení občania, pre zabezpečenie Vašej lepšej informovanosti sprístupňuje naša obec v spolupráci so spoločnosťou MK Hlas, s.r.o. službu mobilného rozhlasu, ktorá Vám zabezpečí dôležité informácie kedykoľvek a kdekoľvek. Kliknutím na logo rozhlasu na bočnom paneli budete presmerovaní na úvodnú stránku služby prevádzkovanú spoločnosťou MK Hlas, s.r.o.
Deň matiek - 9. mája 2021
V nedeľu 9. mája 2021 o 15:00 pozývame všetky mamky na oslavu ich sviatku všade tam, kde budú počuť obecný rozhlas.

Pre viac informácií kliknite na kyticu.
Iniciatíva (Individuálny) DEŇ ZEME
ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zúčastnili aktivít Dňa Zeme zapojením sa do súťaže a zdieľaním fotiek na facebooku (Obec Červenica pri Sabinove - fanpage). Veľká vďaka aj tým, ktorí prispeli k očisteniu a skrášleniu našej obce bez zverejnenia. Pre tých je odmenou dobrý pocit z dobrého skutku. Výhercom súťaže je skupina okolo pani Randlovej, ktorej bola odovzdaná výhra súťaže - komposter. Srdečne gratulujeme.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 1.5.2021
Vážení spoluobčania, obec Červenica pri Sabinove vykoná ďalšie dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie COVID–19. Testovanie sa uskutoční v sále kultúrneho domu.

Testuje sa v sobotu 1.5.2021 od 13:00 do 18:00.
Informácia k vakcinácii
Vo vakcinačnom centre na poliklinike v Sabinove je každý deň niekoľko voľných miest na očkovanie.
Občania nad 60 rokov sa môžu objednať na očkovanie dvoma spôsobmi:

1. cez centrálny systém https://korona.gov.sk/vakcinacia/ do Sabinova (vakcína MODERNA)

2. ako náhradníci na tel. čísle 051/7739 773 (Poliklinika Sabinov).
Miroslav Čekan – riaditeľ polikliniky
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 17.4.2021
Vážení spoluobčania, obec Červenica pri Sabinove vykoná ďalšie dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie COVID–19.

Testuje sa v sobotu 17.4.2021 od 13:00 do 18:00.

Pri poslednom testovaní nebol z celkového počtu 130 otestovaných nikto pozitívny.
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy (12. - 16. apríla 2021)
Riaditeľka ZŠ oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 12. do 16. apríla 2021 formou vyplnenia elektronickej prihlášky bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
                                      Elektronická prihláška
Antigénové testovanie na COVID-19 - utorok 13.4.2021
Vážení spoluobčania, obec Červenica pri Sabinove vykoná ďalšie dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie COVID–19.

Testuje sa v utorok 13.4.2021 od 14:00 do 18:00.

Pri poslednom testovaní boli z celkového počtu 160 otestovaných dvaja (2) pozitívni.
Antigénové testovanie na COVID-19 - utorok 6.4.2021
Vážení spoluobčania, obec Červenica pri Sabinove vykoná ďalšie dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie COVID–19.

!!! POZOR ZMENA !!!

Testuje sa v utorok 6.4.2021 od 14:00 do 19:00. Posledný odber bude vykonaný o 18:45 !
Veľkopiatková krížová cesta
V čase, kedy nám začali najväčšie sviatky roka a my ich nemôžeme tradične sláviť, chceme sa s Vami duchovne spojiť. Pozývame Vás na Veľkopiatkovú krížovú cestu, ktorá bude vysielaná v obecnom rozhlase na Veľký piatok o 13tej hodine. Otvorte okná vo svojich príbytkoch, prípadne zájdite na miesto, kde je dobre počuť rozhlas a vytvorme tak spolu duchovné spoločenstvo spojené s pobožnosťou krížovej cesty. Kliknutím na obrázok sa zobrazí originálna pozvánka.
Oznam k sčítaniu obyvateľov
Vážení obyvatelia obce Červenica pri Sabinove,
sčítanie obyvateľov napreduje, čoho dôkazom je približne 63 % sčítaných obyvateľov na Slovensku. V našej obci je ku dnešnému dňu (17.3.2021) sčítaných 792 obyvateľov, čo predstavuje 83,81 %.
Online sčítanie končí 31.3.2021, zostávajú necelé 2 týždne, počas ktorých by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba aj za deti. V prípade, ak ich o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí by mohli mať problémy s elektronickým sčítaním.
Asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať až po 1. apríli 2021 sa bude týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov). Bude prebiehať 6 týždňov.
Pri nesplnení tejto povinnosti sčítať sa budú využité zákonné možnosti sankcií. Obec môže udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25,- € do 250,- €.
Antigénové testovanie na COVID-19 - nedeľa 28.3.2021
Vážení spoluobčania, obec Červenica pri Sabinove vykoná ďalšie dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie COVID–19.

!!! POZOR ZMENA !!!

Testuje sa v nedeľu 28.3.2021 od 8:30 do 16:00 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude vykonaný o 15:45 !

V sobotu 21.3.2021 nebol z celkového počtu 255 otestovaných občanov nikto pozitívny.
Antigénové testovanie na COVID-19 - nedeľa 21.3.2021
Vážení spoluobčania, obec Červenica pri Sabinove vykoná ďalšie dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie COVID–19.

!!! POZOR ZMENA !!!

Testuje sa v nedeľu 21.3.2021 od 8:30 do 16:00 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude vykonaný o 15:45 !

V sobotu 13.3.2021 bol z celkového počtu 283 otestovaných občanov jeden (1) pozitívny.
Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Nakoľko všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára, Štatistický úrad SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR vyzývajú, aby tak obyvatelia urobili elektronicky a pomohli sa elektronicky sčítať aj svojim starším príbuzným, ak ich o to požiadajú. Kliknutím na logo SOBD sa zobrazí úplná tlačové vyhlásenie.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 13.3.2021
Vážení spoluobčania,

obec Červenica pri Sabinove vykoná dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie COVID–19 v sobotu 13.3.2021.
Testovanie bude opäť prebiehať v sále kultúrneho domu v čase od 8.30 h do 17.00 h.
Obedňajšia prestávka bude od 12.00 h  do 13.00 h.
V prípade veľkého záujmu občanov iných obcí budú uprednostnení občania obce Červenica pri Sabinove.

V sobotu 6.3.2021 boli z celkového počtu 286 otestovaných občanov dvaja (2) pozitívni.
Ochrana lesov pred požiarmi
Lesné požiare spôsobujú v Slovenskej republike každoročne veľké materiálne ale aj ekologické škody a následná obnova porastu a celkové zotavenie zasiahnutého územia je veľmi zdĺhavé a postihnuté územie dlhodobo poškodzuje zdravý ekosystém.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove preto upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s tým spojené vyššie riziko požiarov. Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí informačný leták.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 6.3.2021
Vážení spoluobčania,

obec Červenica pri Sabinove vykoná dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie Covid – 19 v sobotu 6.3.2021.
Testovanie bude opäť prebiehať v sále kultúrneho domu v čase od 8.30 h do 17.00 h.
Obedňajšia prestávka bude od 12.00 h  do 13.00 h.
V prípade veľkého záujmu občanov iných obcí, budú uprednostnení občania obce Červenica pri Sabinove.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 27.2.2021
Vážení spoluobčania,

obec, ako zriaďovateľ Základnej školy a Materskej školy v Červenici pri Sabinove, pripravila na sobotu 27.2.2021 antigénové testovanie pre zamestnancov základných škôl a materských škôl, pre rodičov žiakov základných škôl a materských škôl, študentov a taktiež pre občanov, ktorí potrebujú antigénový test.
Testovanie bude opäť prebiehať v sále kultúrneho domu v čase od 8.30 h do 17.00 h.
Obedňajšia prestávka bude od 12.00 h do 13.00 h.
V prípade veľkého záujmu občanov iných obcí budú uprednostnení občania obce Červenica pri Sabinove.
Antigénové testovanie na COVID-19 v Pečovskej Novej Vsi
Antigénové testovanie na COVID-19 - informácia a poďakovanie
Naša obec ako zriaďovateľ základnej školy a materskej školy vykonala dňa 6.2.2021 antigénové testovanie zamestnancov, rodičov žiakov a ostatných osôb, ktorí mali záujem o testovanie.
Počas testovania bolo vykonaných 322 testov, z toho boli 3 pozitívni (2 z inej obce).
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na testovaní.

                                                                                                                                     Ing. Pavol Spodník
                                                                                                                                          starosta obce
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 6.2.2021
Vážení spoluobčania,

obec, ako zriaďovateľ Základnej školy a Materskej školy v Červenici pri Sabinove, pripravila na sobotu 6.2.2021 antigénové testovanie pre zamestnancov základných škôl a materských škôl, pre rodičov žiakov základných škôl a materských škôl, študentov posledných ročníkov stredných škôl a taktiež pre občanov, ktorí potrebujú antigénový test.
Testovanie bude prebiehať v sále kultúrneho domu v čase od 8.00 h do 17.00 h.
Obedňajšia prestávka  od 12.00 h  do 13.00 h.
V prípade veľkého záujmu občanov iných obcí budú uprednostnení občania obce Červenica pri Sabinove.
Celoplošné skríningové testovanie na COVID-19 - poďakovanie
V dňoch 23.1. a 24.1.2021 sa v našej obci uskutočnilo celoplošné skríningové testovanie na COVID-19. Testovanie prebiehalo v priestoroch sály kultúrneho domu. Uvedené odberné miesto zrealizovalo 396 odberov, pričom bol zistený 1 pozitívny prípad. Znova sa patrí poďakovať všetkým, ktorí sa na uvedenom testovaní podieľali:
Zdravotníčky: Mária Tomčáková, Bc. Iveta Hubová, Bc. Mária Kyjovská, Eva Jacková
Zástupca PZ SR: pprap. Ing. Lukáš Kucko, por. Mariana Olejárová
Príprava a organizácia odberného miesta: členovia DHZO Peter Leščák, Jakub Kyjovský
Členom odberných tímov a členom DHZO v mene všetkých občanov ďakujeme.

Ing. Pavol Spodník
starosta obce
Celoplošné skríningové testovanie COVID-19 v obci + časový rozpis
Vážení občania, v rámci celoplošného skríningového testovania na COVID-19 zabezpečila naša obec testovanie od soboty 23.1.2021 do nedele 24.1.2021 v sále kultúrneho domu. Dobrovoľné testovanie sa netýka detí do 15 rokov, seniorov nad 65 rokov, osôb, ktoré prekonali COVID 19 a osôb, ktoré sú v čase testovania v karanténe. Na testovanie sa nie je potrebné vopred registrovať.. Nezabúdajme na používanie rúšok, dodržiavanie odstupov a na hygienu/dezinfekciu rúk. Kliknutím na obecný erb alebo na odkaz v názve sa zobrazí časový rozpis testovania.
27.07.2021
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah