Archív oznamov 2019 - 1. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2019 - 1. časť

Výkup papiera - štvrtok 28. novembra 2019
Spoločnosť Marius Pedersen oznamuje, že vo štvrtok 28.11. od 09.00 do 10.00 bude pri obecnom úrade vykupovať papier.

Podrobnejšiu informáciu získate kliknutím na logo spoločnosti.
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2019, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti
Pozvánka na besedu
Obecný úrad v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Prešove pozýva dňa 18.11.2019 v čase o 09:30h všetkých seniorov ale aj ostatných občanov na besedu s príslušníkmi P
policajného zboru, ktorej cieľom je poučiť ich:
• o možnostiach ochrany seba a svojho majetku pred trestnou činnosťou,
• ako "nenaletieť" podvodníkom,
• ako sa správať, aby sa nestali obeťou trestného činu a
• ako postupovať v prípade, ak už sa obeťou trestného činu stali.
Účastníci besedy budú taktiež oboznámení s povinnosťami, ktoré pre nich vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako sa bezpečne pohybovať v cestnej premávke a na dôležitosť používania reflexných prvkov.
Beseda sa uskutoční v sále kultúrneho domu v obci Červenica pri Sabinove. Kliknutím na logo policajného zboru sa zobrazí leták pre seniorov.
Výluky na železnici
Dňa 12. novembra 2019 (utorok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7,20 do 13,00 h  medzi železničnými stanicami Sabinov – Lipany. V dôsledku tejto výluky budú vlaky 8504, 8506, 8513, 8510, 8517, 8519, 8514  a 8521 v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou (NAD).
Dňa 13. a 14. novembra 2019 (streda, štvrtok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8,20 do 13,00 h medzi železničnými stanicami Sabinov – Lipany. V dôsledku tejto výluky budú vlaky 8506, 8513, 8510, 8517, 8519 a 8514 v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou (NAD).

                                       Výluka 12.11.2019                 Výluky 13. a 14.11.2019
Výzva na predloženie ponuky
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. si Vás v rámci prieskumu trhu dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet "Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Červenica". Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
                                           Mapa el. vedení                   Výzva
Výluky na železnici
Dňa 24. a 25. októbra 2019 (štvrtok, piatok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8,20 – 13,00 h  medzi železničnými stanicami Sabinov – Lipany. V dôsledku tejto výluky budú vlaky 8506, 8513, 8510, 8517, 8519, 8514 v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou (NAD). Kliknutím na logo ŽSS sa zobrazí originálny oznam.
Obecná šarkaniáda
Kultúrno - športová komisia pri OcÚ v Červenici pri Sabinove pozýva všetky deti a ich rodičov na obecnú šarkaniádu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6. októbra 2019 so začiatkom o 14:00 pri chate "U priateľov". Kliknutím na šarkana sa zobrazí pozvánka.
Pomoc onkologicky chorým
Komunitná nadácia Modrá Torysa otvára 2. ročník programu, v ktorom podporí ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi kvôli onkologickému ochoreniu. Onkologicky chorí ľudia, ktorí majú záujem získať jednorazový príspevok do výšky 500 eur vyplnia žiadosť o poskytnutie príspevku a spolu s lekárskou správou (najviac 6 mesiacov starou) ju doručia na Sociálne oddelenie pri MsÚ v Lipanoch alebo poštou doporučene na adresu nadácie najneskôr do 20. septembra 2019.

                               Informácia                 Žiadosť
Kvapka krvi - 14. septembra 2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. septembra 2019 od 8:00 do 11:00 v priestoroch základnej školy. Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov.

Výstavba novej budovy materskej školy - informácia

Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove Vám v nasledujúcich prílohách prináša podrobné informácie o stave výstavby novej materskej školy a o plánovaných zámeroch otvorenia jej prevádzky.

eKasa - napojenie pokladníc na finančnú správu

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019.

 Oznam - eKasa               Plagát - eKasa
Deň otvorených dverí v materskej škole

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - 25. mája 2019

Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky na sobotu 25. mája 2019.

E-mailová adresa
  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Deň matiek - 12. mája 2019

V nedeľu 12.mája 2019 o 15:00 oslávime v sále kultúrneho domu sviatok všetkých mamičiek, ktoré touto cestou srdečne pozývame (a pozývame samozrejme nielen mamičky), aby sa prišli potešiť vystúpením detí z materskej a zo základnej školy. K vystúpeniu sa pripojí folkórny súbor Dubina. Tešíme sa na Vašu účasť. Pre zobrazenie pozvánky kliknite na obrázok.
Červenický kotlík - 11. mája 2019
Srdečne pozývame všetkých občanov na súťaž vo varení guľášu, ktorá bude spojená s večerným pálením obecnej vatry v areáli hasičskej zbrojnice. Súbežne so súťažou budete mať možnosť opekať vlastné špekáčiky, klobásky či slaninu. Súťažné tímy sa môžu nahlásiť na telefónnom čisle 0903771137 u Ing. Jána Brendzu, kde im budú poskytnuté bližšie informácie ohľadom pravidiel a priebehu. Tešíme sa na Vašu účasť. Pre viac informácií kliknite na kotlík.
Kvapka krvi - 11. mája 2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. mája 2019 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu. Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

Scénická krížová cesta - 7. a 14. apríla 2019 a na Veľký piatok

Kultúrno-športová komisia pri OcU Vás pozýva na scénickú krížovú cestu s témou Hriech a čnosť. Kliknutím na obrázok z Kalvárie sa zobrazí pozvánka.

Zápis detí do materskej školy - od 18. marca 2019

Riaditeľka Materskej školy v Červenici pri Sabinove 122 po dohode so zriaďovateľom, obcou Červenica pri Sabinove, určuje zápis detí do Materskej školy v Červenici pri Sabinove pre školský rok 2019/2020 od 18. marca do 18. apríla 2019 v čase od 7,00 do 16,00. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ treba doniesť do Materskej školy v Červenici pri Sabinove č. 122.
                               Oznam o zápise     Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019 – 2025
Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove v zmysle § 18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia č. 30/2019 zo dňa 14.3.2019 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 12. apríl 2019. Pre podrobné informácie kliknite na obecný erb.
Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva - 12. apríla 2019
Starosta obce zvoláva 4. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, ktoré sa uskutoční v piatok 12. apríla 2019 o 18:00 na Obecnom úrade v Červenici pri Sabinove.

Kliknutím na obecný erb sa otvorí úradná tabuľa.

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy - 11. apríla 2019

Základná škola v Červenici pri Sabinove Vás pozýva vo štvrtok 11. apríla 2019 o 14.00 hod. na zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020.
Pre viac informácií kliknite na prvákov.
Riaditeľské voľno v ZŠ - 29. marca 2019
Oznamujeme žiakom základnej školy a ich rodičom, že pri príležitosti osláv Dňa učiteľov je žiakom ZŠ v Červenici pri Sabinove v piatok 29. marca 2019 udelené riaditeľské voľno.
Viac informácií získate kliknutím na tabuľu.

Deň otvorených dverí v základnej škole - 21. marca 2019

Všetkých budúcich prvákov a ich rodičov pozývame na prehliadku našej základnej školy dňa 21. marca 2019 od 14:00, aby si príjemnou a zábavnou formou vyskúšali, aké je to byť školákom. Okrem zapojenia sa do školských činností Vás čaká rozprávka v podaní našich šikovných žiakov.

Pre viac informácií kliknite na veselú školáčku.
Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva - 14. marca 2019
Starosta obce zvoláva 3. zasadanie obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.marca 2019 o 18:30 na Obecnom úrade v Červenici pri Sabinove.

Kliknutím na obecný erb sa otvorí úradná tabuľa.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 16. a 30. marca 2019

Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby prezidenta na sobotu 16. marca 2019 a ich druhé kolo na sobotu 30. marca 2019.

E-mailová adresa
  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Výkup papiera - streda 27. februára 2019

Spoločnosť Marius Pedersen oznamuje, že v stredu 27.2. od 12:00 do 13:00 bude pri obecnom úrade vykupovať papier.

Podrobnejšiu informáciu získate kliknutím na logo spoločnosti.

Pozvánka na karneval - 10. februára 2019

Kultúrno-športová komisia v Červenici pri Sabinove Vás pozýva na karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 10.02.2019 o 15:00 v kultúrnom dome v Červenici pri Sabinove.

Pre viac informácií kliknite na balóny.
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov - 31. januára 2019
Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční 31. januára.2019 (vo štvrtok) v čase o 8:00 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov a elektroodpadu. Viac informácií získate kliknutím na logo spoločnosti.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu DHZ - 12. januára 2019

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove pozýva členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 12. januára 2019 so začiatkom o 16:00 v sále kultúrneho domu.

Pre viac informácií kliknite na logo DHZ.

Kvapka krvi - 12. januára 2019

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. januára 2019 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu. Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah