Archív oznamov 2019 - 1. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2019 - 1. časť

Výluky na železnici
Dňa 12. novembra 2019 (utorok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7,20 do 13,00 h  medzi železničnými stanicami Sabinov – Lipany. V dôsledku tejto výluky budú vlaky 8504, 8506, 8513, 8510, 8517, 8519, 8514  a 8521 v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou (NAD).
Dňa 13. a 14. novembra 2019 (streda, štvrtok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8,20 do 13,00 h medzi železničnými stanicami Sabinov – Lipany. V dôsledku tejto výluky budú vlaky 8506, 8513, 8510, 8517, 8519 a 8514 v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou (NAD).

                                       Výluka 12.11.2019                 Výluky 13. a 14.11.2019
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2019, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti
Výzva na predloženie ponuky
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. si Vás v rámci prieskumu trhu dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet "Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Červenica". Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
                                           Mapa el. vedení                   Výzva
Výluky na železnici
Dňa 24. a 25. októbra 2019 (štvrtok, piatok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8,20 – 13,00 h  medzi železničnými stanicami Sabinov – Lipany. V dôsledku tejto výluky budú vlaky 8506, 8513, 8510, 8517, 8519, 8514 v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou (NAD). Kliknutím na logo ŽSS sa zobrazí originálny oznam.
Obecná šarkaniáda
Kultúrno - športová komisia pri OcÚ v Červenici pri Sabinove pozýva všetky deti a ich rodičov na obecnú šarkaniádu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6. októbra 2019 so začiatkom o 14:00 pri chate "U priateľov". Kliknutím na šarkana sa zobrazí pozvánka.
Pomoc onkologicky chorým
Komunitná nadácia Modrá Torysa otvára 2. ročník programu, v ktorom podporí ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi kvôli onkologickému ochoreniu. Onkologicky chorí ľudia, ktorí majú záujem získať jednorazový príspevok do výšky 500 eur vyplnia žiadosť o poskytnutie príspevku a spolu s lekárskou správou (najviac 6 mesiacov starou) ju doručia na Sociálne oddelenie pri MsÚ v Lipanoch alebo poštou doporučene na adresu nadácie najneskôr do 20. septembra 2019.

                               Informácia                 Žiadosť
Kvapka krvi - 14. septembra 2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. septembra 2019 od 8:00 do 11:00 v priestoroch základnej školy. Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov.

Výstavba novej budovy materskej školy - informácia

Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove Vám v nasledujúcich prílohách prináša podrobné informácie o stave výstavby novej materskej školy a o plánovaných zámeroch otvorenia jej prevádzky.

eKasa - napojenie pokladníc na finančnú správu

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019.

 Oznam - eKasa               Plagát - eKasa
Deň otvorených dverí v materskej škole

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - 25. mája 2019

Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky na sobotu 25. mája 2019.

E-mailová adresa
  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Deň matiek - 12. mája 2019

V nedeľu 12.mája 2019 o 15:00 oslávime v sále kultúrneho domu sviatok všetkých mamičiek, ktoré touto cestou srdečne pozývame (a pozývame samozrejme nielen mamičky), aby sa prišli potešiť vystúpením detí z materskej a zo základnej školy. K vystúpeniu sa pripojí folkórny súbor Dubina. Tešíme sa na Vašu účasť. Pre zobrazenie pozvánky kliknite na obrázok.
Červenický kotlík - 11. mája 2019
Srdečne pozývame všetkých občanov na súťaž vo varení guľášu, ktorá bude spojená s večerným pálením obecnej vatry v areáli hasičskej zbrojnice. Súbežne so súťažou budete mať možnosť opekať vlastné špekáčiky, klobásky či slaninu. Súťažné tímy sa môžu nahlásiť na telefónnom čisle 0903771137 u Ing. Jána Brendzu, kde im budú poskytnuté bližšie informácie ohľadom pravidiel a priebehu. Tešíme sa na Vašu účasť. Pre viac informácií kliknite na kotlík.
Kvapka krvi - 11. mája 2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. mája 2019 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu. Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

Scénická krížová cesta - 7. a 14. apríla 2019 a na Veľký piatok

Kultúrno-športová komisia pri OcU Vás pozýva na scénickú krížovú cestu s témou Hriech a čnosť. Kliknutím na obrázok z Kalvárie sa zobrazí pozvánka.

Zápis detí do materskej školy - od 18. marca 2019

Riaditeľka Materskej školy v Červenici pri Sabinove 122 po dohode so zriaďovateľom, obcou Červenica pri Sabinove, určuje zápis detí do Materskej školy v Červenici pri Sabinove pre školský rok 2019/2020 od 18. marca do 18. apríla 2019 v čase od 7,00 do 16,00. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ treba doniesť do Materskej školy v Červenici pri Sabinove č. 122.
                               Oznam o zápise     Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019 – 2025
Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove v zmysle § 18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia č. 30/2019 zo dňa 14.3.2019 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 12. apríl 2019. Pre podrobné informácie kliknite na obecný erb.
Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva - 12. apríla 2019
Starosta obce zvoláva 4. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, ktoré sa uskutoční v piatok 12. apríla 2019 o 18:00 na Obecnom úrade v Červenici pri Sabinove.

Kliknutím na obecný erb sa otvorí úradná tabuľa.

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy - 11. apríla 2019

Základná škola v Červenici pri Sabinove Vás pozýva vo štvrtok 11. apríla 2019 o 14.00 hod. na zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020.
Pre viac informácií kliknite na prvákov.
Riaditeľské voľno v ZŠ - 29. marca 2019
Oznamujeme žiakom základnej školy a ich rodičom, že pri príležitosti osláv Dňa učiteľov je žiakom ZŠ v Červenici pri Sabinove v piatok 29. marca 2019 udelené riaditeľské voľno.
Viac informácií získate kliknutím na tabuľu.

Deň otvorených dverí v základnej škole - 21. marca 2019

Všetkých budúcich prvákov a ich rodičov pozývame na prehliadku našej základnej školy dňa 21. marca 2019 od 14:00, aby si príjemnou a zábavnou formou vyskúšali, aké je to byť školákom. Okrem zapojenia sa do školských činností Vás čaká rozprávka v podaní našich šikovných žiakov.

Pre viac informácií kliknite na veselú školáčku.
Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva - 14. marca 2019
Starosta obce zvoláva 3. zasadanie obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.marca 2019 o 18:30 na Obecnom úrade v Červenici pri Sabinove.

Kliknutím na obecný erb sa otvorí úradná tabuľa.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 16. a 30. marca 2019

Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby prezidenta na sobotu 16. marca 2019 a ich druhé kolo na sobotu 30. marca 2019.

E-mailová adresa
  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Výkup papiera - streda 27. februára 2019

Spoločnosť Marius Pedersen oznamuje, že v stredu 27.2. od 12:00 do 13:00 bude pri obecnom úrade vykupovať papier.

Podrobnejšiu informáciu získate kliknutím na logo spoločnosti.

Pozvánka na karneval - 10. februára 2019

Kultúrno-športová komisia v Červenici pri Sabinove Vás pozýva na karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 10.02.2019 o 15:00 v kultúrnom dome v Červenici pri Sabinove.

Pre viac informácií kliknite na balóny.
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov - 31. januára 2019
Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční 31. januára.2019 (vo štvrtok) v čase o 8:00 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov a elektroodpadu. Viac informácií získate kliknutím na logo spoločnosti.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu DHZ - 12. januára 2019

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove pozýva členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 12. januára 2019 so začiatkom o 16:00 v sále kultúrneho domu.

Pre viac informácií kliknite na logo DHZ.

Kvapka krvi - 12. januára 2019

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. januára 2019 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu. Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
16. 11. 2019
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn:   it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah