Archív oznamov 2018 - 2. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2018 - 2. časť

Označenie psov čipom a registrácia hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa chovu psov a hospodárskych zvierat.
Viac podrobností získate z nasledujúcich príloh:
                                                                                              
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2018, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti

Spoločné privítanie Nového roka 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove Vás všetkých pozýva  na novoročné stretnutie a spoločné privítanie Nového roka v areáli hasičskej zbrojnice, ktoré sa uskutoční 1.1.2019 o 17:00. Pre viac informácií kliknite na zmenšeninu pozvánky.

Pozvánka na novoročný ples - 5. januára 2019
Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove pozýva všetkých občanov na Novoročný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 5. januára 2019 v priestoroch kultúrneho domu so začiatkom o 18:00.

Podrobnejšie informácie získate kliknutím na tanečníkov.
Tréningy v stolnom tenise
Kultúrno-športová komisia pri OcÚ v spolupráci s DHZ Vás pozýva na tréningy stolného tenisu od pondelka do piatku v čase od 17:00 do 19:00 v sále kultúrneho domu. Vstup do sály je povolený len v  prezuvkách.

Viac informácií získate kliknutím na stolnotenisovú raketu.
Pozvánka na 10. ročník stolnotenisového turnaja - 27. decembra 2018
Kultúrno-športová komisia pri OcÚ v spolupráci s DHZ Vás pozýva na 10. ročník stolnotenisového turnaja vo štvrtok 27.12.2018 o 13:00 v kulúrnom dome. Registrácia hráčov bude prebiehať od 12:00 do 12:45.

Viac informácií získate kliknutím na stolnotenisovú raketu.
Odpočet stavu vodomerov - 19.-21. decembra a 27.-28. decembra 2018
Oznamujeme občanom, že pracovníci obecného úradu vykonajú v dňoch 19.-21. 12. a  27.-28. 12. odpočet stavu vodomerov. Žiadame odberateľov o spoluprácu a pochopenie.
Starosta obce
Náhradný termín vývozu odpadu - sobota 22. decembra 2018
Upozorňujeme občanov, že vývoz odpadu sa neuskutoční v plánovanom termíne v pondelok 24. 12, ale v náhradnom termíne, už v sobotu 22.12.2018.
Výkup papiera 14. decembra 2018 (v piatok)
Spoločnosť Marius Pedersen oznamuje, že v piatok 14.12. od 12:00 do 13:00 bude pri obecnom úrade vykupovať papier.

Podrobnejšiu informáciu získate kliknutím na logo spoločnosti.

Privítanie Svätého Mikuláša - 5. decembra 2018

Kultúrna komisia pri obecnom úrade pozýva deti i rodičov v stredu 5.12.2018 o 16:30 na stretnutie so Sv. Mikulášom, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome.

Kliknutím na Mikuláša sa otvorí originálna pozvánka.
Verejná vyhláška Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP č.: OU-PO-OSZP1-2018/044261-4/KM zo dňa 26.10.2018
Okresný úrad Prešov oznamuje vlastníkom, správcom a nájomcom dotknutých pozemkov v Chránenom vtáčom území Čergov a verejnosti, že dňa 16. novembra 2018 o 09:00 v zasadačke Okresného úradu Bardejov, Dlhy rad 16, 085 01 Bardejov a dňa 16. novembra 2018 o 14:30 v zasadačke MsÚ v Sabinove, Námestie slobody 1909/41A, 083 01 Sabinov sa uskutoční verejné prerokovanie návrhu ,,Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019 - 2048". Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich prílohách.
Verejná vyhláška   Žiadosť   Zoznam parciel KNC   Zoznam parciel KNE
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 10.11.2018
Poradové číslo
Starosta obce
Počet hlasov1.
Ing. Pavol Spodník
305
Poradové číslo
Poslanci OZ
Počet hlasov
Poradové číslo
Náhradníci
Počet hlasov
1.
Milan Bujňák
234

8.
Viktória Futejová, Mgr.
120
2.
Ján Kuchár, Ing.
192

9.
Vladimír Čekan
102
3.
Ján Brendza, Ing.
163

10.
Lucia Girová
89
4.
Radovan Kmec, Ing.
158

11.
Slavomír Kmec
78
5.
Marek Fecko
156

12.
Aneta Petrušová
74
6.
Peter Leščák
152

13.
Jana Ontková, Ing.
67
7.
Michal Varga
138

14.
Milan Štrbák
33
Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča

V sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí.

Kliknutím na štátny znak sa zobrazia informácie pre voliča.
Oznamy k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Nový program pre onkologických pacientov z regiónu

Komunitná nadácia Modrá Torysa otvára 1. septembra 2018 nový grantový program, v ktorom podporí  ľudí z Lipian a okolia, ktorí sa ocitli v núdzi kvôli onkologickému ochoreniu. Nadácia v programe prerozdelí sumu 14000 eur, ktorú získala od Ministerstva financií SR v rámci dotácie z rezervy vlády Slovenskej republiky.

Úplná informácia                     Žiadosť v pdf                    Žiadosť v MS Word

Kvapka krvi - 8. septembra 2018

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. septembra 2018 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu.

Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah