Archív oznamov 2018 - 2. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2018 - 2. časť

Označenie psov čipom a registrácia hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa chovu psov a hospodárskych zvierat.
Viac podrobností získate z nasledujúcich príloh:
                                                                                              
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2018, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti

Spoločné privítanie Nového roka 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove Vás všetkých pozýva  na novoročné stretnutie a spoločné privítanie Nového roka v areáli hasičskej zbrojnice, ktoré sa uskutoční 1.1.2019 o 17:00. Pre viac informácií kliknite na zmenšeninu pozvánky.

Pozvánka na novoročný ples - 5. januára 2019
Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove pozýva všetkých občanov na Novoročný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 5. januára 2019 v priestoroch kultúrneho domu so začiatkom o 18:00.

Podrobnejšie informácie získate kliknutím na tanečníkov.
Tréningy v stolnom tenise
Kultúrno-športová komisia pri OcÚ v spolupráci s DHZ Vás pozýva na tréningy stolného tenisu od pondelka do piatku v čase od 17:00 do 19:00 v sále kultúrneho domu. Vstup do sály je povolený len v  prezuvkách.

Viac informácií získate kliknutím na stolnotenisovú raketu.
Pozvánka na 10. ročník stolnotenisového turnaja - 27. decembra 2018
Kultúrno-športová komisia pri OcÚ v spolupráci s DHZ Vás pozýva na 10. ročník stolnotenisového turnaja vo štvrtok 27.12.2018 o 13:00 v kulúrnom dome. Registrácia hráčov bude prebiehať od 12:00 do 12:45.

Viac informácií získate kliknutím na stolnotenisovú raketu.
Odpočet stavu vodomerov - 19.-21. decembra a 27.-28. decembra 2018
Oznamujeme občanom, že pracovníci obecného úradu vykonajú v dňoch 19.-21. 12. a  27.-28. 12. odpočet stavu vodomerov. Žiadame odberateľov o spoluprácu a pochopenie.
Starosta obce
Náhradný termín vývozu odpadu - sobota 22. decembra 2018
Upozorňujeme občanov, že vývoz odpadu sa neuskutoční v plánovanom termíne v pondelok 24. 12, ale v náhradnom termíne, už v sobotu 22.12.2018.
Výkup papiera 14. decembra 2018 (v piatok)
Spoločnosť Marius Pedersen oznamuje, že v piatok 14.12. od 12:00 do 13:00 bude pri obecnom úrade vykupovať papier.

Podrobnejšiu informáciu získate kliknutím na logo spoločnosti.

Privítanie Svätého Mikuláša - 5. decembra 2018

Kultúrna komisia pri obecnom úrade pozýva deti i rodičov v stredu 5.12.2018 o 16:30 na stretnutie so Sv. Mikulášom, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome.

Kliknutím na Mikuláša sa otvorí originálna pozvánka.
Verejná vyhláška Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP č.: OU-PO-OSZP1-2018/044261-4/KM zo dňa 26.10.2018
Okresný úrad Prešov oznamuje vlastníkom, správcom a nájomcom dotknutých pozemkov v Chránenom vtáčom území Čergov a verejnosti, že dňa 16. novembra 2018 o 09:00 v zasadačke Okresného úradu Bardejov, Dlhy rad 16, 085 01 Bardejov a dňa 16. novembra 2018 o 14:30 v zasadačke MsÚ v Sabinove, Námestie slobody 1909/41A, 083 01 Sabinov sa uskutoční verejné prerokovanie návrhu ,,Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019 - 2048". Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich prílohách.
Verejná vyhláška   Žiadosť   Zoznam parciel KNC   Zoznam parciel KNE
Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča

V sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí.

Kliknutím na štátny znak sa zobrazia informácie pre voliča.
Oznamy k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Nový program pre onkologických pacientov z regiónu

Komunitná nadácia Modrá Torysa otvára 1. septembra 2018 nový grantový program, v ktorom podporí  ľudí z Lipian a okolia, ktorí sa ocitli v núdzi kvôli onkologickému ochoreniu. Nadácia v programe prerozdelí sumu 14000 eur, ktorú získala od Ministerstva financií SR v rámci dotácie z rezervy vlády Slovenskej republiky.

Úplná informácia                     Žiadosť v pdf                    Žiadosť v MS Word

Kvapka krvi - 8. septembra 2018

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. septembra 2018 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu.

Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
1. 10. 2022
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah