Archív oznamov 2018 - 1. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2018 - 1. časť

Výluky železničnej dopravy - 27., 28., 30. a 31. augusta 2018

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 27., 28., 30. a 31. augusta 2018 v čase od 7:30 do 14:15 sa na trati medzi železničnými stanicami Prešov a Veľký Šariš budú vykonávať výlukové práce. V dôsledku tejto výluky budú vlaky v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou.

Pre viac informácií kliknite na logo ŽSSK.
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2018, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti

Oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci - 11. augusta 2018

Obec Červenica pri Sabinove v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a DHZ vás pozýva na oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, ktoré sa uskutočnia v sobotu 11. augusta 2018 so začiatkom o 11:00 v miestnom rímsko-katolíckom chráme. Po prednáške o histórii obce v miestnom kultúrnom stredisku sa oslavy presunú k amfiteátru pri hasičskej zbrojnici, kde bude program pokračovať do večera.

Pre podrobné informácie kliknite na zmenšeninu plagátu.

Výluky železničnej dopravy - od 30. júla do 4. augusta 2018

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 30,, 31. júla a 1., 2., 3., a 4. augusta 2018 v čase od 7:20 do 14:00 sa na trati medzi železničnými stanicami Veľký Šariš a Lipany budú vykonávať výlukové práce. V dôsledku tejto výluky budú vlaky v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou.

Pre viac informácií kliknite na logo ŽSSK.
Verejná vyhláška: územné rozhodnutie o umiestnení stavby EuroVelo 11

Združenie obcí Hornej Torysy (ZOHT) podalo dňa 9.11.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "EuroVelo 11 v regióne ZOHT, úsek Červenica pri Sabinove - Lipany". Mesto Lipany vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré si môžete pozrieť kliknutím na logo ZOHT.

Uzavretie železničného priecestia 19. júna 2018 (utorok)

Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Košice oznamuje verejnosti, že v utorok 19. júna 2018 od 9:00 do 12:30 bude z dôvodu naliehavej opravy časti priecestnej konštrukcie a priľahlých úsekov koľaje úplne uzavreté priecestie na železničnom kilometri 43,902.

Podrobnejšie informácie získate kliknutím na logo ŽSR.

Výluky železničnej dopravy - 18. a 19. júna 2018

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 18. a 19. júna 2018 v čase od 8:10 do 13:00 sa na trati medzi Sabinovom a Lipanmi budú vykonávať výlukové práce. V dôsledku tejto výluky budú vlaky v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou.

Pre viac informácií kliknite na logo ŽSSK.

Diskotéka pre deti - sobota 9. júna 2018

Dobrovoľný hasičský zbor pozýva deti a ich rodičov na diskotéku, ktorá sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 o 18:30 v sále kultúrneho domu v Červenici pri Sabinove.

Pre viac informácií kliknite na zmenšeninu plagátu.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v Červenici pri Sabinove 122 v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019. Zápis sa uskutoční v termíne od 2. mája do 31. mája 2018.
Viac informácií získate kliknutím na škôlkárov.                                              Prihláška v .pdf

Zmena cestovného poriadku od 1. mája 2018

SAD Prešov, a.s. upozorňuje na zmeny cestovného poriadku liniek 707432, 708403 a 708452 platné od 1.5.2018. Zmeny sa týkajú časových úprav spojov.

                                                                                                    
        Linka 707432                            Linka 708403                           Linka 708452

Výluky železničnej dopravy - 21. a 22. mája 2018 a 23. až 25. mája 2018

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že dňa 21. mája 2018 v čase od 8:00 do 16:00 a 22. mája 2018 v čase od 8:00 do 14:00 sa na trati medzi Veľkým Šarišom a Sabinovom budú vykonávať výlukové práce. Výlukové práce sa budú vykonávať aj v dňoch 23. až 25. mája 2018 na úseku Prešov - Veľký Šariš. V dôsledku tejto výluky budú vlaky v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou.

Pre viac informácií kliknite na jednotlivé dátumy.

Rekonštrukcia budovy pošty od 16. mája 2018

Slovenská pošta, a.s. oznamuje verejnosti, že počas rekonštrukcie budovy pošty v Pečovskej Novej Vsi bude svoje služby poskytovať v obmedzenom čase v priestoroch klubu dôchodcov (na ulici Školská v Pečovskej Novej Vsi).

Presnejšie informácie získate kliknutím na logo Slovenskej pošty, a.s.

Deň matiek - 13. mája 2018

Obec Červenica pri Sabinove pozýva všetky mamičky na oslavu ich dňa v miestnom kultúrnom dome.

Viac informácií získate kliknutím na kvet.

Obecná vatra - 7. mája 2018

Dobrovoľný hasičský zbor a kultúrno - športová komisia pri OcÚ v Červenici pri Sabinove pozýva všetkých, ktorí chcú stráviť príjemný večer v spoločnosti priateľov a známych, na obecnú vatru, ktorá sa zažne v areáli hasičskej zbrojnice v pondelok 7. mája po 18-tej hodine.

Pre viac informácií kliknite na vatru.

Floriánska kvapka krvi - 5. mája 2018

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. mája 2018 od 8:00 do 11:00 v základnej škole.

Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

Deň otvorených dverí HaZZ - 4. mája 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove pozýva všetkých, ktorých zaujíma práca príslušníkov HaZZ, na deň otvorených dverí hasičských staníc v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, ktorý sa bude konať pri príležitosti osláv sviatku  sv.  Floriána,  patróna  hasičov  dňa 4.  mája  2018  v  čase  od  9:00  hod do 13.00 hod. Pre  žiakov  základných a materských škôl bude zároveň v  Krajskom múzeu v  Prešove v uvedenom čase bezplatne sprístupnená  stála expozícia historickej požiarnej techniky.

Pre viac informácií kliknite na logo HaZZ.

Zmena cestovného poriadku od 1. marca 2018

SAD Prešov, a.s. upozorňuje na nový cestovný poriadok linky 707432 Prešov - St. Ľubovňa - Sp. St. Ves/Podolínec platný od 1.3.2018. Zmena sa týka časovej úpravy odchodu spoja č. 46 zo zastávky Lipany, AS o 15:30 hod. na 15:40.

Kliknutím na logo SAD sa zobrazí cestovný poriadok.

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Červenica pri Sabinove podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) vyššie uvedeného zákona  širokú verejnosť na predkladanie ponúk k zákazke "Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany".
Podmienky a podklady pre vypracovanie ponúk sú uvedené nižšie:

Výluka železničnej dopravy - 19. a 20. marca 2018

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že dňa 19. marca 2018 v čase od 8:00 do 16:00 a 20. marca 2018 v čase od 8:00 do 14:00 sa na trati medzi Veľkým Šarišom a Sabinovom budú vykonávať výlukové práce. V dôsledku tejto výluky budú vlaky v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou.

Pre viac informácií kliknite na jednotlivé dátumy.

Výkup papiera 9. marca 2018 (v piatok)

Spoločnosť Marius Pedersen oznamuje, že v piatok 9.3. od 13:00 do 14:00 bude pri obecnom úrade vykupovať papier.

Podrobnejšiu informáciu získate kliknutím na logo spoločnosti.

Prerušenie distribúcie elektriny 21.2.2018 - smer Pečovská Nová Ves

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 21. februára 2018 v čase od 11:30 do 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 5 - úsek od č.d. 127 po č.d. 147, č.d. 164, 169, 172, 176, 184, 186, 211, 226, 254, 266 a 327.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 21.2.2018 - časť Pod Briežkami

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 21. februára 2018 v čase od 8:10 do 12:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 4 - č.d. 192, úsek od č.d. 195 po č.d. 202, č.d. 212, úsek od č.d. 216 po č.d. 225, úsek od č.d. 230 po č.d. 234 a úsek od č.d. 260 po č.d. 268.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 20.2.2018 - smer Jakubova Voľa

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 20. februára 2018 v čase od 12:00 do 15:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 2 - úsek od č.d. 1 po č.d. 7, úsek od č.d. 93 po č.d. 126, č.d. 145, 156, 218, 272, materská a základná škola a obecný úrad.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 20.2.2018 - smer Lipany

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 20. februára 2018 v čase od 11:30 do 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 1 - úsek od č.d. 41 po č.d. 95, č.d. 148, úsek od č.d. 153 po č.d. 160, úsek od č.d. 166 po č.d. 183, č.d. 199, 217 a 237.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 20.2.2018 - smer Hanigovce

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 20. februára 2018 v čase od 8:10 do 11:10 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 3 - úsek od č.d. 8 po č.d. 40, č.d. 151, 152, 154, 207, 238, 239, 257 a pož. zbrojnica.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Pozvánka na karneval 11. februára 2018

Kultúrno-športová komisia v Červenici pri Sabinove Vás pozýva na karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11.02.2018 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Červenici pri Sabinove.

Pre viac informácií kliknite na masku.

Zvoz elektroodpadu - štvrtok 18. januára 2018

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci vo štvrtok 18. januára 2018 o 10:30 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Pre podrobnejšiu informáciu kliknite na logo spoločnosti.

Výročná členská schôdza DHZ - 13. januára 2018

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove pozýva členov DHZ na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. januára 2018 o 17:00 v sále kultúrneho domu.

Pre viac informácií kliknite na logo DHZ.

Kvapka krvi - 13. januára 2018

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. januára 2018 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu.

Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

Zber plastov - piatok 12. januára 2018

Spoločnosť Marius Pedersen oznamuje občanom, že v piatok 12. januára uskutoční zber plastového odpadu.
Vzhľadom na stále prebiehajúce úpravy harmonogramu bude zberový kalendár uverejnený v najbližších dňoch po uzávierke.

Pozvánka na novoročný ples - 6. januára 2018

Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove pozýva všetkých občanov na Novoročný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. januára 2018 v priestoroch kultúrneho domu so začiatkom o 18:00.

Podrobnejšie informácie získate kliknutím na tanečníkov.

Pozvánka na novoročné stretnutie - 1. januára 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove pozýva všetkých občanov obce na novoročné stretnutie a spoločné privítanie nového roku na námestí pri kultúrnom dome.

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí pozvánka.
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah