Archív oznamov 2016 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2016

Stolnotenisový turnaj - 29.decembra 2016

Kultúrno - športová komisia pri OcÚ v spolupráci s DHZ Vás pozýva na 8. ročník stolnotenisového turnaja, ktorý sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome vo štvrtok 29. decembra 2016 od 13:00. Registrácia hráčov prebehne od 12:00 do 12:45. Viac informácií získate kliknutím na obrázok stolnotenisovej rakety.
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2016, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti

4. decembra príde opäť do Červenice MIKULÁŠ !!!

Obec Červenica pri Sabinove a kultúrno-športová komisia vás pozývajú na spoločné privítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční 4. decembra o 16:30 pri základnej škole. Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Krása životu 2016 - 16. októbra 2016

Divadlo Jonáša Záborského, útvar osvetovej činnosti v Prešove, mesto Sabinov, MsKS v Sabinove a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na 42. ročník regionálnej prehliadky folklórnych skupín Krása životu 2016 so začiatkom v nedeľu 16.10.2016 o 13:00 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Mimo iných folklórnych skupín uvidíte aj našu folklórnu skupinu Dubina.
Kliknutím na logo DJZ sa zobrazí originálny plagát. Program - scénosled sa zobrazí kliknutím na knihu.  
Otvorenie nového školského roka 2016/2017 v pondelok 5.9.2016

 
Základná škola, Červenica pri Sabinove č. 130 oznamuje, že nový školský rok 2016/2017 sa začína v pondelok 5.9.2016 o 8:30 v budove základnej školy.

Originálny oznam si môžete pozrieť po kliknutí na školákov.

Prerušenie distribúcie elektriny 31.8.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 31. augusta 2016 v čase od 7:50 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 58 po č.d. 63 a č.d. 146, 204, 209 a 248.

Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 30.8.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 30. augusta 2016 v čase od 8:00 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 64 po č.d. 66 a č.d. 162, 165, 200, 206, 229, 264 a 265.

V ten istý deň v čase od 8:00 do 12:30 bude z rovnakého dôvodu prerušená distribúcia elektriny na úseku od č.d. 56 po č.d. 65 a pre č.d. 146, 165, 200, 204, 206, 209, 213, 229, 240, 243, 259, 264, 265 a 270.

Presné znenie oboch oznamov si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 26.8.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 26. augusta 2016 v čase od 8:00 do 10:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 58 po č.d. 63 a č.d. 146, 204, 209 a 248.

V ten istý deň v čase od 8:40 do 11:30 bude z rovnakého dôvodu prerušená distribúcia elektriny na úseku od č.d. 64 po č.d. 66 a pre č.d. 162, 165, 200, 206, 229, 265 a 266.

Presné znenie oboch oznamov si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.
Výzva na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Červenica pri Sabinove - Materská škola“

Obec Červenica pri Sabinove, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Červenica pri Sabinove – MŠ“.

Kliknutím na logo štukturálnych fondov sa zobrazí originálne znenie výzvy v novom okne.

Červenický stanový tábor - 11. - 15. augusta 2016

Od 11.8. do 15.8.2016 budete mať možnosť zúčastniť sa už 21. ročníka Červenického stanového tábora. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať do 3. augusta. Pre podrobnejšie informácie kliknite na stan.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy

Obec Červenica pri Sabinove podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Červenica pri Sabinove č. 130 s nástupom 22. augusta 2016.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálny oznam o vyhlásení výberového konania.

Oslavy 90. výročia založenia DHZ v Červenici pri Sabinove - 19. júna 2016


Dobrovoľný hasičský zbor a obecný úrad Vás pozýva na oslavy 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v našej obci, ktoré započnú v nedeľu 19. júna 2016 o 7:30 reláciou o DHZ v miestnom rozhlase a vyvrcholia ľudovou veselicou o 18:30 v areáli hasičskej zbrojnice.

Viac informácií môžete získať po kliknutí na zmenšeninu plagátu.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

Riaditeľka MŠ v Červenici pri Sabinove oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne od 30.4. do 31.5.2016. Dieťa sa do materskej školy prijíma vo veku od 3 do 6 rokov na základe písomnej žiadosti. Žiadosť si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť v triede materskej školy v uvedenom termíne v čase od 7:30 do 15:30.

Viac informácií môžete získať z originálneho oznamu po kliknutí na škôlkárov.

Zvoz elektroodpadu 10. mája 2016

 
Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci v utorok 10. mája 2016 o 10:00 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Pre podrobnejšiu informáciu kliknite na logo spoločnosti.

Deň matiek 8. mája 2016

Obec Červenica pri Sabinove a kultúrno-športová komisia Vás pozývajú na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční 8. mája 2016 o 15:00 v sále kultúrneho domu.

Pre podrobnejšiu informáciu kliknite na zmenšeninu plagátu.

Prerušenie distribúcie elektriny 4.5.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 4. mája 2016 v čase od 8:10 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 1 po č.d. 47, úseku od č.d. 93 po č.d. 132, č.d. 141, 145, 147, 156, 164, 184, 227, obecného úradu a základnej školy.

Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 3.5.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 3. mája 2016 v čase od 8:00 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 1 po č.d. 7, č.d. 41, 261 a 274, úseku od č.d. 123 po č.d. 128 a základnej školy.

Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 27.4.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 27. apríla 2016 v čase od 8:00 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 1 po č.d. 7, úseku od č.d. 42 po č.d. 47, úseku od č.d. 93 po č.d. 128, č.d. 145, 218, 232, 273, obecného úradu, materskej školy a kaštieľa.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 19.4. a 26.4.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 19. a 26. apríla 2016 v čase od 8:20 do 18:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 93 po č.d. 128, č.d. 145, 232, 156, 273, 109, 110, 218, obecného úradu, materskej školy a kaštieľa.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 20.4.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 20. apríla 2016 v čase od 8:20 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 1 po č.d. 7, úseku od č.d. 42 po č.d. 47, č.d. 257, 261, 274 a základnej školy.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2016/2017

Základná  škola, Červenica pri Sabinove č. 130 Vás pozýva na  zápis do 1. ročníka na školský rok 2016/2017, ktorý sa uskutoční 19.4.2016 o 14:30 v budove ZŠ. Na zápis príďte s dieťaťom. Nezabudnite rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Viac informácií môžete získať na telefónnom čísle 051/4583 516.

Originálny oznam si môžete pozrieť kliknutím na školskú aktovku.

Prerušenie distribúcie elektriny 11.4.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 11. apríla 2016 v čase od 7:30 do 10:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Odstávka sa týka časti obce z TS 6 - rodinných domov za traťou - úsek od č.d. 56 po č.d. 65, č.d. 146, 165, 200, 204, 206, 209, 213, 229, 240, 243, 259, 264, 265 a 270.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Kvapka krvi - 2.4.2016

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci Národnou transfúznou službou Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 2.4.2016 od 8:00 do 11:00 v kultúrnom dome. Účasť je potrebné nahlásiť vopred na t. č. 0949/ 701 159. Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov. Kliknutím na logo MV sa otvorí informačný plagát v novom okne. 
 Podmienky získania pobytu
 Žiadosť o pobyt

Prerušenie distribúcie elektriny v rozmedzí od 15.3. do 17.3.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 15. marca 2016 v čase od 8:30 do 15:30 a 16. a 17. marca 2016 v čase od 8:00 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 114 po č.d. 121, č.d. 156, 232, obecného úradu a materskej školy.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

V sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00  sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Kliknutím na štátny znak sa zobrazia informácie pre voliča.

Elektronická adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: starosta@cervenica.eu

Karneval

Kultúrno-športová komisia Vás pozýva na karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 31.1.2016 o 15:00 v kultúrnom dome v Červenici pri Sabinove. Originálny plagát si môžete pozrieť kliknutím na šaša.

Pozvánka na fašiangový ples

Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove pozýva všetkých občanov na fašiangový ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. januára 2016 v priestoroch kultúrneho domu so začiatkom o 18:00. Podrobnejšie informácie získate kliknutím na tanečníkov.
Pozvánka na novoročné stretnutie

Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove pozýva všetkých občanov obce na novoročné stretnutie a spoločné privítanie nového roku na námestí pri kultúrnom dome. Po kliknutí na obrázok sa zobrazí originálny plagát.
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah