Archív oznamov 2015 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2015

Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Športová komisia pri OcÚ v spolupráci s DHZ Vás pozýva na 7. ročník stolnotenisového turnaja, ktorý sa uskutoční  v sobotu 26.12.2015 v kultúrnom dome. Viac informácií získate kliknutím na logo s raketou.
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2015, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti
... 5. decembra  do Červenice príde MIKULÁŠ !!! ...
Obec Červenica pri Sabinove a kultúrno-športová komisia vás pozývajú na spoločné privítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční 5. decembra. Viac informácií nájdete po kliknutí na zmenšeninu plagátu.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi.

Obec Pečovská Nová Ves dňa 15.10.2015 vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi. Kliknutím na logo obce sa otvorí oznam v plnom znení.
Výkup papiera
Spoločnosť SAGI, s.r.o., Žilina, oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu 31.10.2015 v čase od 9:00 do 9:30 sa pri obecnom úrade uskutoční výkup papiera resp. jeho výmena za papierové hygienické potreby. Po kliknutí na logo s hlodavcom sa zobrazí leták v novom okne.
Prerušenie distribúcie elektriny v rozmedzí od 5.10. do 19.10.2015
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 5.10, 6.10, 7.10. a 19.10.2015 v čase od 8:00 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. 
Odstávka sa týka úseku od č.d. 48 po č.d. 54, č.d. 153, úseku od č.d. 158 po č.d. 163, úseku od č.d. 166 po č.d. 182, č.d. 199, 208, 210, 217 a 237.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.
Prerušenie distribúcie elektriny v rozmedzí od 12.10. do 14.10.2015
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 12.10, 13.10 a 14.10.2015 v čase od 8:00 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. 
Odstávka sa týka úseku od č.d. 48 po č.d. 54, č.d. 153, úseku od č.d. 158 po č.d. 163, úseku od č.d. 166 po č.d. 182, č.d. 199, 208, 210, 217 a 237.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.
Prerušenie distribúcie elektriny v rozmedzí od 23.9. do 8.10.2015
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne 23.9., 24.9, 25.9., 30.9., 1.10. a 8.10.2015, v čase od 8:00 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. 
Odstávka sa týka úseku obce od č.d. 124 po č.d. 147 a domov č. 169, 172, 176, 184, 186, 196, 226 a 227.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.
Prerušenie distribúcie elektriny 28.9. a 29.9.2015
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 28.9. a 29.9.2015 v čase od 8:00 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. 
Odstávka sa týka úseku od č.d. 68 po č.d. 92, č.d. 153, 159, 163, 182, 199, 210.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.
Prerušenie distribúcie elektriny 25.9.2015
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 25.9.2015 v čase od 7:30 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. 
Odstávka sa týka celej obce s výnimkou úseku od č.d. 8 po č.d. 40.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.
Deň obce
Obec Červenica pri Sabinove Vás v nedeľu 13. septembra pozýva na Deň obce, kultúrno-spoločenské a športové podujatie organizované v spolupráci s Kultúrno–športovou komisiou pri OcÚ, Farskou radou, Spolkom sv. ruženca, Dobrovoľným hasičským zborom a FS Dubina. Na svoje si určite príde každý, keďže okrem duchovného zážitku vo forme krížovej cesty a sv. omše pri kríži nad obcou je pre návštevníkov pripravené športové popoludnie na ihrisku a pri požiarnej zbrojnici. Potešia sa ako priaznivci futbalu, tak aj mládež a školáci, keďze okrem futbalového turnaja sú na programe športové hry pre deti do 14 rokov. O kultúrny zážitok sa postará folklórny súbor Dubina a folklórne súbory zo susedných obcí. Originálny plagát si môžete pozrieť kliknutím na erb obce.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov a nielen tých.

Otvorenie nového školského roka 2015/2016

Základná škola, Červenica pri Sabinove č. 130 oznamuje, že nový školský rok 2015/2016 sa začína v stredu 2.9.2015 o 8:30 v budove základnej školy.
Upozornenie: Ak máte záujem o obed pre svoje dieťa už vo štvrtok 3.9.2015, je potrebné nahlásiť to p. kuchárke v materskej škole 2.9. do 15:00, prípadne 3.9. najneskôr do 7:30. Originálny oznam si môžete pozrieť po kliknutí na školákov.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove, Oddelenie požiarnej prevencie vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktorý nastáva dňom 10.08.2015 od 14,00 hod. až do odvolania. Kliknutím na logo hasičského a záchranného zboru sa otvorí podrobné vyhlásenie v novom okne. Sprievodný list pre primátorov miest a starostov obcí je k dispozícii tu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014-2020

Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-presovskeho-samospravneho-kra-1 .

Obec Červenica pri Sabinove v súlade s §6 ods. 5 zákona týmto informuje verejnosť o oznámení o vypracovaní strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020“. Verejnosť do predmetného oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedenej internetovej stránky. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020“ doručiť na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov do 15 dní odo dňa zverejnenia, t.j. do 15.7.2015.

Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja

Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja".

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-vidieka-psk.

Obec Červenica pri Sabinove v súlade s §6 ods. 5 zákona týmto informuje verejnosť o oznámení o vypracovaní strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020“. Verejnosť do predmetného oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedenej internetovej stránky. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“ doručiť na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov do 15 dní odo dňa zverejnenia, t.j. do 25.7.2015.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 29. júla 2015 v čase od 8:00 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Odstávka sa týka odberného miesta "celá obec Červenica" s výnimkou úseku od č.d. 8 po č.d. 40. Pre plné znenie oznamu kliknite na logo VSD.

Červenický stanový tábor

Od 30.7. do 3.8.2015 budete mať možnosť zúčastniť sa už 20. ročníka Červenického stanového tábora. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať do 26. júla. Pre podrobnejšie informácie kliknite na stan.

Oslavy Dňa matiek

Obecný úrad a kultúrno-športová komisia pri OcÚ v Červenici pri Sabinove pozýva mamičky a babičky na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutoční 10. mája 2015 o 13:30 v sále kultúrneho domu. Posedenie Vám spríjemnia folklórny súbor Dubina a deti z materskej a základnej školy. 
Tlačová správa: Výsledky grantového programu Šariš ľuďom

"Ľudia na východnom Slovensku veria v to, že najmä prírodné krásy, historické pamiatky a zachovávanie tradícií v ich okolí sú cestou k prosperite aj podpore zamestnanosti. Dokazujú to výsledky grantového programu Šariš ľuďom, ktorého výsledky oznámili Pivovary Topvar a Komunitná nadácia Veľký Šariš. O celkovú sumu 16 600 EUR sa uchádzalo 36 mimovládnych organizácií z 21 miest a obcí Prešovského kraja. Grantové príspevky získalo jedenásť z nich."
Vďaka grantovému programu Šariš ľuďom bude mať aj naša obec nový prístrešok na cyklotrase Eurovelo 11 v rámci realizácie projektu  pod názvom Atraktívna HORNÁ TORYSA.
Plné znenie tlačovej správy sa zobrazí po kliknutí na logo Šariš ľuďom.
Zápis do materskej školy

A je tu ďalší zápis detí, ktoré chcú rodičia umiestniť do materskej školy, kde sa formou hry, zážitkového učenia a rôznych aktivít budú pripravovať na bezproblémový vstup do základnej školy. Zápis sa uskutoční v termíne od 15. februára do 15. marca 2015.
Podrobnejšiu informáciu získate po kliknutí na škôlkárov.

                                                                                                                                            Eva Pekárová

                                                                                                                                riaditeľka materskej školy
Prerušenie distribúcie elektriny
1. oznam: Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 23. februára 2015 v čase od 7:00 do 16:30 a 2. marca 2015 od 7:00 do 17:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. 
Odstávka sa týka časti obce od kostola smerom na Hanigovce, č.d. 1 až 41, 152, 154, 238, 239, 257, základnej školy a kostola. Tu si môžete pozrieť presné znenie prvého oznamu distribučnej spoločnosti .

2. oznam: Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 26. februára 2015 v čase od 7:00 do 16:30 a 27. februára 2015 od 7:00 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. 
Odstávka sa opäť týka časti obce od kostola smerom na Hanigovce, avšak už iba č. d. 5 až 40 a č. d. 152, 154, 238, 239 a 257. Tu si môžete pozrieť presné znenie druhého oznamu distribučnej spoločnosti .

3. oznam: Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 3. marca 2015 v čase od 7:00 do 17:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa opäť týka časti obce od kostola smerom na Hanigovce, avšak už iba č. d. 5 až 20 a č. d. 30 až 40. Tu si môžete pozrieť presné znenie tretieho oznamu distribučnej spoločnosti .
Výkup papiera
Spoločnosť SAGI, s.r.o., Žilina, oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu 28.2.2015 v čase od 11:30 do 12:30 sa pri obecnom úrade uskutoční výkup papiera resp. jeho výmena za papierové hygienické potreby. Bližšie podmienky výkupu nájdete v letáku.
Detský karneval
V nedeľu 15.2.2015 o 15:00 sa v kultúrnom dome uskutoční detský karneval, na ktorý pozývame všetky malé, ale aj veľké deti. Tých, ktorí si donesú okrem masky aj veselú náladu, čaká skvelá zábava, súťaže a malé občerstvenie.

Ak chcete vidieť plagát, kliknite šašovi na nos.
Pozvánka na fašiangový ples


Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove pozýva všetkých občanov na fašiangový ples, ktorý sa uskutoční 24. januára 2015 v obecnom kultúrnom dome so začiatkom o 18:00.    

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Oznamujeme rodičom, že dňa 15.1.2015 o 14:00 ich radi privítame v budove základnej školy na zápise do prvého ročníka na školský rok 2015/2016 s tými škôlkármi, ktorí už budú v septembri na škôlku príliš veľkí. Tešíme sa na Vás.
Bližšie informácie nájdete v ZŠ, MŠ alebo na úradnej tabuli obce.                      
           
                                                                                                      Mgr. I. Kakaščíková
Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení
Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah