Aktuality 2023/2024 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Aktuality 2023/2024

ŠKOLSTVO > Základná škola
Aktuality zo základnej školy v školskom roku 2023/2024
Týždeň boja proti stresu
ADRESA
Prvý októbrový týždeň sa niesol v našej škole v duchu aktivít zameraných na boj proti stresu. Žiaci sa celý týždeň obliekali podľa pokynov. Každý deň v inej farbe a piatok bol časom bláznivých účesov. Žiaci pristupovali k týmto aktivitám naozaj zodpovedne. Na hodinách hudobnej výchovy si žiaci vyskúšali rôzne dychové a relaxačné cvičenia. Na výtvarnej výchove a v ŠKD žiaci vytvárali antistresové kolieska, maľovali rôzne antistresové maľovanky. Rozprávali sme sa o rôznych strachoch našich detí a snažili sme sa ich racionálne vysvetliť. Ďalšou antistresovou pomôckou boli aj gaštany, ktoré žiaci mohli nosiť vo vreckách či si ich prehupovať z ruky do ruky.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                                     Mgr. Lucia Vargová
Základná škola v Červenici pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
082 56 p. Pečovská Nová Ves
RIADITEĽ
Mgr. I. Kakaščíková
KONTAKTY
Telefón: 051/4583 516
iBobor
V novembri sa naši žiaci opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Je určená žiakom od 2. ročníka základnej školy. Tento rok sa do súťaže prihlásilo sedemnásť žiakov 2. až 4. ročníka. Úlohy to boli ľahšie, ale aj náročnejšie. Veľkú úlohu tu zohrávalo čítanie s porozumením. Úspešne to zvládli dvaja druháci - Patrik Kaminský a Martin Varga a jedna tretiačka - Ivana Leščáková. K úspechu im blahoželáme. No aj neúspešní žiaci nemali od úspechu ďaleko. Veríme, že ich neúspech neodradí a prihlásia sa na túto zaujímavú súťaž aj nasledujúci školský rok.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                               Mgr. Zuzana Bujňáková
Sme kamaráti
V školskom prostredí je dôležité dôsledne riešiť i menej závažné problémy v správaní žiakov, pretože ich prehliadanie či podceňovanie môže viesť u žiakov k závažnejším nežiadúcim formám správania. Každé dieťa prichádza do školy z iného rodinného prostredia, každé si prináša  so sebou iné zvyky, návyky a každé má nastavenú inú mieru tolerancie zo strany rodičov  či ďalších rodinných príslušníkov. Úlohou pedagógov je zosúladiť kolektív rôznych pováh s iným temperamentom, inou dávkou zvedavosti, neústupčivosti, tvrdohlavosti, potreby bezpečnosti tak, aby sa každý žiak cítil v škole spokojne a bezpečne. Najprirodzenejšou túžbou človeka sú priateľstvá, ktoré ho sprevádzajú  od prvých chvíľ v kolektíve. Na  ich budovanie a udržiavanie potrebujú žiaci celý rad komunikačných a sociálnych zručností, s ktorými sa však nikto nerodí. Vyvíjajú sa pomaly a postupne.  Pri rozvíjaní týchto zručností sú  denno – denne nápomocní pedagógovia s rôznymi cielenými aktivitami.  Okrem týchto aktivít sme  v rámci prevencie sociálno – patologických javov dali priestor i sociálnej pedagogičke z CPP Sabinov Mgr. M. Jeleňákovej, ktorá prostredníctvom vhodne zvolených aktivít so žiakmi 1. a 3. roč. poukázala na správanie sa kamarátov a význam kamarátstiev. So žiakmi 2. a 4. roč. sa  v cielených aktivitách spolu zamýšľali, prečo nemáme klamať a čo nás ku klamstvu vedie. V dnešnej dobe je niekedy ťažké odlíšiť pravdu a klamstvo, a preto už v škole by sme sa mali týmto problémom zaoberať a pomáhať žiakom v tomto procese. Našou snahou je viesť žiakov k zisteniu, že klamstvo nie je vhodný prostriedok na to, aby sa človek cítil dobre a aby prežíval dobrý život.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                                      Mgr. I. Kakaščíková
Svetový deň sporenia
K základným zručnostiam, ktoré by si mali osvojiť už aj deti, patrí schopnosť narábať s vlastnými peňažnými prostriedkami. Naučiť sa nájsť tú správnu mieru investovania peňazí je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvní aj schopnosť sporenia. S cieľom posilniť finančnú gramotnosť žiakov a v rámci Svetového dňa sporenia sme na našej škole vyhlásili súťaž o najkrajšiu pokladničku. Žiaci mali možnosť v domácom prostredí vyrobiť pokladničku, ktorú v Deň sporenia priniesli do školy. Pozorná porota v zložení členiek rodičovskej rady vyhodnotili a ocenili najkrajšie pokladničky, no sladká odmena sa ušla každému súťažiacemu. Náš deň ďalej pokračoval aktivitami, v ktorých sa  žiaci mali možnosť dozvedieť a rozprávať o tom, prečo existujú peniaze, prečo je dôležité naučiť sa v živote s nimi rozumne hospodáriť a myslieť aj na ich odkladanie pre budúcnosť. Rozprávkou O zlatej rybke sme sporiaci deň zavŕšili.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                               Mgr. Zuzana Bujňáková
Mesiac úcty k starším
V mesiaci október sme v našej škole privítali naše babky a dedkov. Žiaci si pre nich pripravili básne, piesne aj krátke divadielko. Po vystúpení mali žiaci pre našich starkých pripravené množstvo otázok, ako to bolo, keď oni chodili do školy, aké mali predmety, čo mali na desiatu, či mali školské tašky a ako sa hrávali. Starí rodičia s veľkým odhodlaním odpovedali na všetky zvedavé otázky detí. Potom nám babky aj dedkovia zaspievali niekoľko piesní z ich mladosti. V druhej polovici nášho stretnutia si naši starkí urobili prehliadku priestorov školy, žiaci im ukázali, kde sa učia, kde športujú, kde oddychujú. Vyskúšali si rôzne hry, interaktívnu tabuľu, tkanie, niektorí si niečo spoločne vyrobili. Starkí odchádzali s úsmevom a radosťou, a to bolo pre nás všetkým najväčším zadosťučinením.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Lucia Vargová
Svetový deň kaše
10. októbra sa naša škola zapojila do projektu "Svetový deň kaše". Spolu s našimi deťmi sme sa zamysleli nad svojim každodenným jedálnym lístkom, ktorý je veľmi pestrý. Rozprávka „Hrnček var !“ nám pripomenula, aké máme šťastie, že žijeme v krajine, v ktorej deti netrpia hladom a máme byť za to vďační. Ochutnali sme aj sladkú a výživnú kašu, ktorá je častokrát jediným jedlom deti v chudobných krajinách počas celého dňa. Cez príbeh malého chlapca sme spoznali činnosť organizácie Mary´s Meals, ktorá každodenne zabezpečuje tento Zázračný hrnček kaše chudobným deťom v 18 - tich krajinách. Dôkazom sú aj slová 10 - ročného Simeona z Malawi: „Kaša zaháňa môj hlad. Keď prídem do školy hladný, dodá mi silu. Keď sa najem, lepšie sa sústredím na hodine.“  V čom tento projekt spočíva a ako sa môžete do pomoci týmto deťom zapojiť aj vy, sa dozviete na stránke www.marysmeals.sk.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Zuzana Bujňáková
Šarkaniáda
Stalo sa už tradíciou, že v jeseni vybehneme na kopec nad dedinou a popustíme uzdu farebným tátošom. Ani tohto roku tomu nebolo inak. V jeden krásny, veterný no slnečný októbrový deň sme so šarkanmi v rukách a iskričkami v očiach stúpali na známe miesto. Fúkal priaznivý vietor, a tak netrvalo dlho a nad našimi hlavami sa rozpútalo veselé divadlo. Poniektorí z nás mali veru čo robiť, aby udržali šarkana na uzde. Škoda, že čas v našej krásnej prírode tak rýchlo letí!

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                               Mgr. Zuzana Bujňáková
Testovanie pohybových predpokladov
20. septembra 2023 sa v našej Základnej škole v Červenici pri Sabinove uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a  3. ročníka v telocvični. Triedy si preverili svoje zručnosti v disciplínach, a  to hĺbka predklonu, skok do diaľky, sed – ľah, výdrž v zhybe... Poslednou disciplínou bola vlajková naháňačka. Na záver sme žiakom poďakovali za ich účasť a výborné výkony. Testovanie prebehlo úspešne  a deti mali radosť z pohybu.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.

Mgr. Anna Krafčíková
Didaktické hry
14. september bol pre žiakov našej školy dňom didaktických hier. Žiaci boli rozdelení na 4 stanovištia a plnili rôzne praktické a teoretické úlohy spojené s poskytnutím prvej pomoci. V tento deň nám síce počasie neprialo, ale nácvik požiarnej a zdravotnej prípravy sme zvládli výborne v priestoroch našej školy. Poďakovanie patrí aj veliteľovi DHZ Červenica, ktorý si našiel čas a prišiel nám predviesť názornú ukážku. Takýto deň mimo školských povinností sa páčil všetkým žiakom 1. – 4. ročníka.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Anna Krafčíková
Vitaj v škole!
Štvrtého septembra sa  otvorila brána našej školy a školský dvor sa pomaly zaplnil žiakmi a  ich rodičmi.  Pani riaditeľka Mgr. Iveta Kakaščíková ich privítala spolu s  pani učiteľkou Mgr. Zuzanou Bujňákovou, pani vychovávateľkou Mgr. Luciou Vargovou a pani asistentkou učiteľa Mgr. Annou Krafčíkovou. Tento rok našu školu bude navštevovať spolu 38 žiakov. Jedenásť štvrtákov, deväť tretiakov a osem druhákov spozná nových kamarátov - prvákov, ktorých je desať. Pani riaditeľka Iva bude učiť prvákov a tretiakov. Druháci a štvrtáci sa budú učiť s  pani učiteľkou Zuzkou. Pani asistentka Anka bude pomáhať žiakom so špeciálnymi potrebami pri získavaní vedomostí. V školskom klube detí budú žiaci tráviť čas s pani vychovávateľkou Luckou. Prajeme všetkým úspešný školský rok!

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Zuzana Bujňáková
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah