Rok 2016 - Obec Červenica pri Sabinove

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rok 2016

Samospráva > Zverejňovanie > Zmluvy

Zmluvy uzatvorené v roku 2016

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyDátum zverejnenia
16/37/52A/3Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
1.2.201630.6.20168.2.2016
7/2016AQUAPOL Slovakia, s.r.o.Zmluva o dielo
Oprava zavlhnutého muriva technológiou AQUAPOL

16.2.2016
15.2.2016

PLAYSYSTEM, s.r.o.Servisná zmluvaVykonanie ročného servisu detského ihriska40€ bez DPH

22.3.2016
26497
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva č. 26497 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyDotácia 2000€
2.4.2016
1.4.2016
ZoP/2016/290Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie zariadenia špecifikovaného v zmluve do distribučnej sústtavy


3.5.2016
VSN0707201501ENVI-PAK, a.s.Zmluva uzatvorená podľa OZ a podľa zákona o odpadochRámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
4.5.2016
3.5.2016
3/2016CBR s.r.o.Zmluva o dieloZhotovenie stavebného diela "Výstavba miestnej komunikácie v obci Červenica"
4.5.2016
3.5.2016
112/2016H+EKO, spol. s r.o.Zmluva o zbere a zhodnotení odpaduZber, preprava a spracovanie elektroodpadu
19.7.2016
18.7.2016
301318/2016INSA, s.r.o., MACH TRADE spol. s r.o.Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi

18.7.2016
26.8.2016
9/2016
Ing. arch. Albert Rybarčák
Zmluva o dielo
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre novostavbu
materskej školy13.9.2016
16/37/010/137Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda...o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

22.9.2016
10.10.2016
16/37/012/204
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda...o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktori sú vedení
v evidencii uchádzačov o zamestnanie

22.9.2016
10.10.2016
ZLP-2016-0788DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaDodatok č. 1Zmena niektorých článkov a bodov
19.10.2016
18.10.2016
5005/42/2016Marius Pedersen, a.s.Rámcová zmluvaPoskytnutie služieb spojených so zberom, prepravou a
nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

27.10.2016
26.10.2016
16/37/012/219
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda...o pomoci v hmotnej núdzi
Aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktori sú vedení
v evidencii uchádzačov o zamestnanie

27.10.2016

26.10.2016

Milan ŠtrbákKúpna zmluvaPredaj pozemku vo vlastníctve obce
11.11.2016
10.11.2016

Mikulaš Kijovský a ďalšíDarovacia zmluvaDarovanie pozemku obci
11.11.2016
10.11.2016
24ZVS
00000299311
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie zariadenia špecifikovaného v zmluve do distribučnej sústtavy

15.11.2016
14.11.2016
16/37/52A/297
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

5.12.2016
4.12.2016

Marek Kolarčík Pohrebná služba ERA
Prevádzkovanie pohrebiska

23.12.2016
22.12.2016
2028949766
Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebAktivácia zvýhodenej sadzby volaní za viazanosť
30.12.2016
29.12.2016
20. 4. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky