Rok 2014 - Obec Červenica pri Sabinove

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rok 2014

Samospráva > Zverejňovanie > Zmluvy

Zmluvy uzatvorené v roku 2014

Zmluva
Dátum zverejnenia ZmluvaDátum zverejnenia

Zmluva o zbere spracovaní elektroodpadu č. 111/2013


Darovacia zmluva 1

Nájomná zmluva farma KOVA

Darovacia zmluva 2

Kúpna zmluva MPS

Darovacia zmluva 3

Kúpna zmluva RAJO 1

UPSVR dohoda č.187

Kúpna zmluva RAJO 2

Dodatok č.1 k UPSVR dohode č.187

Zmluva INMEDIA

Kúpna zmluva zo dňa 18.11.2014

Zmluva auditor

Dodatok č.1 Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť

Zmluva UPSVR

Darovacia zmluva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Dohoda UPSVR č. 73

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Kúpna zmluva zo dňa 29.09.2014

Mandátna zmluva TENDERTEAM, s.r.o.

5.12.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012071901

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zo dňa 10.12.2014

Zmluva o dielo Červenica GMT revitalizácia

13.10.2014

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009

Zmluva o účasti na projekte MPC

Zmluva o dielo zo dňa 21.11.2012 Enviroprojekt, s.r.o.

Dodatok č.1 k MPC

Dohoda č. 128 UPSVR
20. 4. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky