Obec Červenica pri Sabinove

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás na internetových stránkach obce Červenica pri Sabinove
Výzva na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Červenica pri Sabinove - Materská škola“

Obec Červenica pri Sabinove, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Červenica pri Sabinove – MŠ“.

Kliknutím na logo štukturálnych fondov sa zobrazí originálne znenie výzvy v novom okne.

Prerušenie distribúcie elektriny 26.8.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 26. augusta 2016 v čase od 8:00 do 10:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 58 po č.d. 63 a č.d. 146, 204, 209 a 248.

V ten istý deň v čase od 8:40 do 11:30 bude z rovnakého dôvodu prerušená distribúcia elektriny na úseku od č.d. 64 po č.d. 66 a pre č.d. 162, 165, 200, 206, 229, 265 a 266.

Presné znenie oboch oznamov si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 30.8.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 30. augusta 2016 v čase od 8:00 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 64 po č.d. 66 a č.d. 162, 165, 200, 206, 229, 264 a 265.

V ten istý deň v čase od 8:00 do 12:30 bude z rovnakého dôvodu prerušená distribúcia elektriny na úseku od č.d. 56 po č.d. 65 a pre č.d. 146, 165, 200, 204, 206, 209, 213, 229, 240, 243, 259, 264, 265 a 270.

Presné znenie oboch oznamov si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 31.8.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 31. augusta 2016 v čase od 7:50 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Odstávka sa týka úseku od č.d. 58 po č.d. 63 a č.d. 146, 204, 209 a 248.

Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prírastok vo vybavení DHZ

V sobotu 13.06.2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.

Kamerový systém v obci

Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12.3.2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.

Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach

Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:  „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.


Kalanetika - každý utorok a piatok                 

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová VesKontakty

Tel/fax:

Starosta:

Informácie:

Podateľňa:

Webmaster:

+421 (51) 4583 139

starosta@cervenica.eu

info@cervenica.eu

podatelna@cervenica.eu

webmaster@cervenica.eu

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 16:00

13:00 - 15:00

Liturgický prehľad týždňa po 21. nedeli "cez rok"

Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa


22.8.

23.8.

24.8.

25.8.

26.8.

27.8.

28.8.

Čas

18:00

-
-
-

8:15

-

9:15

Udalosť

Sv. omša
-
-
-
Sv. omša
-
Sv. omša
Príležitostné oznamy
-

Vývoz odpadu v roku 2016


Počasie

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Štatistika prístupov od 19.1.2015

 
21. 8. 2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky