Obec Červenica pri Sabinove

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás na internetových stránkach obce Červenica pri Sabinove

Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu stavby: Materská škola - Červenica pri Sabinove

Obec Červenica pri Sabinove, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Zúz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva uchádzačov o realizáciu zákazky: "Materská škola - Červenica pri Sabinove" o predkladanie ponúk podľa výzvy a dokumentácie v prílohách.

Kliknutím na nasledujúci odkaz stiahnete projektovú dokumentáciu a rozpočet stavby do vášho počítača. Na rozbalenie je potrebný komprimačný program pracujúci s formátom .zip.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálna výzva.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - sobota 4. novembra 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Kliknutím na štátny znak sa zobrazia informácie pre voliča.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov. Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí usmernenie pre obce v novom okne.

                                Leták o protipožiarnej ochrane lesov

Prírastok vo vybavení DHZ

V sobotu 13.06.2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.

Kamerový systém v obci

Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12.3.2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.

Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová VesKontakty

Tel/fax:

Starosta:

Informácie:

Podateľňa:

Webmaster:

+421 (51) 4583 139

starosta@cervenica.eu

info@cervenica.eu

podatelna@cervenica.eu

webmaster@cervenica.eu

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 16:00

13:00 - 15:00

Liturgický prehľad týždňa po 16. nedeli "cez rok"

Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa


24.7.

25.7.

26.7.

27.7.

28.7.

29.7.

30.7.

Čas

18:00
-
18:00
-
-
-
9:15

Udalosť

Sv. omša
-
Sv. omša
-
-
-
Sv. omša
Príležitostné oznamy
Počas dovolenky od 3.7. do 30.7.2017 zastupuje farnosť vdp. Stanislav Palenčár. V prípade pohrebu, zaopatrenia chorých a pod. sa obráťte na neho.

Vývoz odpadu v roku 2017


Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:  „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.


Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Štatistika prístupov od 19.1.2015

24. 7. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky