Obec Červenica pri Sabinove

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás na internetových stránkach obce Červenica pri Sabinove

Informácia k výskytu vtáčej chrípky v SR

V decembri 2016 a v januári 2017 sa vírus vtáčej chrípky A(H5N8) na Slovensku potvrdil vo viacerých oblastiach u zvierat - voľne žijúcich vtákov, vtákov v zajatí (v ZOO) a v chovoch hydiny. Ide o subtyp vírusu, ktorý sa šíri rýchlo chovom hydiny, spôsobuje u nej ochorenie viacerých vnútorných orgánov a má takmer 100 % úmrtnosť, často do 48 hodín. U tohto subtypu  prenos zo zvierat na ľudí nebol zaznamenaný, to však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je potrebné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizovanie rizika.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto upozorňuje na informačný leták pripravený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, ktorý si môžete prečítať kliknutím na logo ŠVPS.

Zmena cestovného poriadku od 9. januára 2017

SAD Prešov, a.s. upozorňuje na časovú úpravu spojov 12 a 17 autobusovej linky č. 708452 na trase Hanigovce - Jakubova Voľa - Sabinov - Jakubovany. Dôležitá zmena sa týka odchodu ranného spoja č. 17 o 7:28 v smere Jakubova Voľa - Pečovská Nová Ves, ktorý je o 5 minút skôr ako doteraz. Podobne spoj č. 12 zo Sabinova odchádza namiesto 7:00 o 6:55.
Cestovný poriadok - 708452 Hanigovce - Jakubova Voľa -Sabinov - Jakubovany
Odchody autobusov zo zastávky Červenica pri Sabinove, č. d. 143
Odchody autobusov zo zastávky Červenica pri Sabinove, kostol

Skupinové cvičenie - kalanetika

Ak patríte medzi tých, ktorí chcú spojiť príjemné s užitočným, pozývame Vás každý utorok a štvrtok o 18:30 do miestneho kultúrneho domu, kde môžete sústredeným cvičením investovať do svojho zdravia. Viac informácií získate kliknutím na obrázok.

Prírastok vo vybavení DHZ

V sobotu 13.06.2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.

Kamerový systém v obci

Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12.3.2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.

Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach

Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:  „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.


Adresa obecného úradu

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová VesKontakty

Tel/fax:

Starosta:

Informácie:

Podateľňa:

Webmaster:

+421 (51) 4583 139

starosta@cervenica.eu

info@cervenica.eu

podatelna@cervenica.eu

webmaster@cervenica.eu

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 16:00

13:00 - 15:00

Liturgický prehľad 8. týždňa v období "cez rok"

Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa


27.2.

28.2.

1.3.

2.3.

3.3.

4.3.

5.3.

Čas

17:00
17:00
17:30
-
-
17:00
9:15

Udalosť

Sv. omša
Sv. omša
Popolcová streda
-
-
Sv. omša ruž.
Sv. omša
Príležitostné oznamy
Sviatosť zmierenia:
  • v pondelok pred sv. omšou
  • v utorok od 15:00 do 17:00

V piatky a nedele budú pobožnosti Krížovej cesty

Vývoz odpadu v roku 2017


Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Štatistika prístupov od 19.1.2015

27. 2. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky