Obec Červenica pri Sabinove

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás na internetových stránkach obce Červenica pri Sabinove

Zápis do 1. ročníka ZŠ - 26. apríla 2017 o 14:00

Základná škola, Červenica pri Sabinove č. 130 oznamuje, že zápis do 1. ročníka  v ZŠ Červenica pri Sabinove sa uskutoční 26. 4. 2017. Viac informácií získate kliknutím na kresbu.
Riaditeľka ZŠ,  Mgr. I. Kakaščíková

Deň Zeme - zmena termínu na 29. apríla 2017

„Nededíme Zem po našich predkoch, ale si ju požičiavame od našich detí.“

DHZ Červenica pri Sabinove v spolupráci s Komisiou životného prostredia pri OcÚ Červenica pri Sabinove pozýva všetkých, ktorým záleží na čistote našej obce, na Obecný deň Zeme.

Viac informácií získate kliknutím na obrázok.

Zmena cestovného poriadku od 1. mája 2017

SAD Prešov, a.s. upozorňuje na časovú úpravu spojov číslo 20, 42, 13, 37, 41, 19 a 33. Spoj č. 16 má zrušenú zastávku Sabinov, Komenského Zdroj.

Kliknutím na logo SAD sa zobrazí cestovný poriadok.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov. Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí usmernenie pre obce v novom okne.

                                Leták o protipožiarnej ochrane lesov

Informácia k výskytu vtáčej chrípky v SR

V decembri 2016 a v januári 2017 sa vírus vtáčej chrípky A(H5N8) na Slovensku potvrdil vo viacerých oblastiach u zvierat - voľne žijúcich vtákov, vtákov v zajatí (v ZOO) a v chovoch hydiny. Ide o subtyp vírusu, ktorý sa šíri rýchlo chovom hydiny, spôsobuje u nej ochorenie viacerých vnútorných orgánov a má takmer 100 % úmrtnosť, často do 48 hodín. U tohto subtypu  prenos zo zvierat na ľudí nebol zaznamenaný, to však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je potrebné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizovanie rizika.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto upozorňuje na informačný leták pripravený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, ktorý si môžete prečítať kliknutím na logo ŠVPS.

Skupinové cvičenie - kalanetika

Ak patríte medzi tých, ktorí chcú spojiť príjemné s užitočným, pozývame Vás každý utorok a štvrtok o 18:30 do miestneho kultúrneho domu, kde môžete sústredeným cvičením investovať do svojho zdravia. Viac informácií získate kliknutím na obrázok.

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová VesKontakty

Tel/fax:

Starosta:

Informácie:

Podateľňa:

Webmaster:

+421 (51) 4583 139

starosta@cervenica.eu

info@cervenica.eu

podatelna@cervenica.eu

webmaster@cervenica.eu

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 16:00

13:00 - 15:00

Liturgický prehľad po 2. veľkonočnej nedeli

Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa


24.4.

25.4.

26.4.

27.4.

28.4.

29.4.

30.4.

Čas

13:30
-
18:00
18:00
-
-
8:00

Udalosť

Sv. omša
-
Sv. omša
Sv. omša
-
-
Sv. omša
Príležitostné oznamy
-

Vývoz odpadu v roku 2017


Prírastok vo vybavení DHZ

V sobotu 13.06.2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.

Kamerový systém v obci

Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12.3.2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.

Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach

Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:  „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.


Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Štatistika prístupov od 19.1.2015

25. 4. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky