Obec Červenica pri Sabinove

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás na internetových stránkach obce Červenica pri Sabinove

berové konanie - samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy

Združenie obcí hornej Torysy vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy s predpokladaným dátumom nástupu do pracovného pomeru 15. júna 2017. Žiadosť so životopisom je potrebné podať do 31. mája 2017.

Viac informácií získate kliknutím na logo ZOHT.

Kvapka krvi - 3. júna 2017

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci Národnou transfúznou službou Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. júna 2017 od 8:00 do 11:00 v miestnej základnej škole.

Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.

berové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy

Obec Červenica pri Sabinove, v zastúpeni starostom obce Ing. Pavlom Spodníkom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Červenici pri Sabinove s predpokladaným nástupom 1. septembra 2017.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálny oznam o vyhlásení výberového konania.

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka MŠ v Červenici pri Sabinove 122 oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 30. 4. do 31. 5. 2017.

Viac informácií získate kliknutím na škôlkárov.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov. Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí usmernenie pre obce v novom okne.

                                Leták o protipožiarnej ochrane lesov

Skupinové cvičenie - kalanetika

Ak patríte medzi tých, ktorí chcú spojiť príjemné s užitočným, pozývame Vás každý utorok a štvrtok o 18:30 do miestneho kultúrneho domu, kde môžete sústredeným cvičením investovať do svojho zdravia. Viac informácií získate kliknutím na obrázok.

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová VesKontakty

Tel/fax:

Starosta:

Informácie:

Podateľňa:

Webmaster:

+421 (51) 4583 139

starosta@cervenica.eu

info@cervenica.eu

podatelna@cervenica.eu

webmaster@cervenica.eu

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 16:00

13:00 - 15:00

Liturgický prehľad po 6. veľkonočnej nedeli

Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa


22.5.

23.5.

24.5.

25.5.

26.5.

27.5.

28.5.

Čas

13:30
-
-
18:00
-
15:00
9:15

Udalosť

Sv. omša
-
-
Sv. omša
-
Sv. omša
Sv. omša
Príležitostné oznamy
-

Vývoz odpadu v roku 2017


Prírastok vo vybavení DHZ

V sobotu 13.06.2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.

Kamerový systém v obci

Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12.3.2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.

Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach

Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:  „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.


Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Štatistika prístupov od 19.1.2015

26. 5. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky