Obec Červenica pri Sabinove

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Vítame Vás na internetových stránkach obce Červenica pri Sabinove

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

Kalanetika - každý utorok a piatok                 

Riaditeľka MŠ v Červenici pri Sabinove oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne od 30.4. do 31.5.2016. Dieťa sa do materskej školy prijíma vo veku od 3 do 6 rokov na základe písomnej žiadosti. Žiadosť si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť v triede materskej školy v uvedenom termíne v čase od 7:30 do 15:30.

Viac informácií môžete získať z originálneho oznamu po kliknutí na škôlkárov.

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov. Kliknutím na logo MV sa otvorí informačný plagát v novom okne. 
 Podmienky získania pobytu
 Žiadosť o pobyt

Prírastok vo vybavení DHZ

V sobotu 13.06.2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.

Kamerový systém v obci

Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12.3.2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.

Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach

Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:  „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.


Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová VesKontakty

Tel/fax:

Starosta:

Informácie:

Podateľňa:

Webmaster:

+421 (51) 4583 139

starosta@cervenica.eu

info@cervenica.eu

podatelna@cervenica.eu

webmaster@cervenica.eu

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 16:00

13:00 - 15:00

Liturgický poriadok

Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa


23.5.

24.5.

25.5.

26.5.

27.5..

28.5.

29.5.

Čas

13:30

-
-

19:00

-

-

8:00

Udalosť

Sv. omša
-
-
Sv. omša
-
-
Sv. omša
Príležitostné oznamy
Na Slávnosť Božieho Tela vo štvrtok bude súčasťou sv. omše teoforická procesia pri oltárikoch

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2016


Počasie

Štatistika prístupov od 19.1.2015

 
22. 5. 2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky